Instrumentalistyka


2023 – 2024

Katedra Muzyki Dawnej:

SYLABUS studia I stopnia – Historia i Interpretacja Muzyki Dawnej

 

2022 – 2023

Katedra Gitary i Harfy:

Sylabus Metodyka instrumentalna T. Stachak

Sylabus Podstawy metodyki instrumentalnej T. Stachak

 

2018 – 2019

SYLABUSY STUDIA LICENCJACKIE I STOPIEŃ

II-I-S I-1 Akordeon

II-I-S I-2 Altówka

II-I-S I-4 Realizacja basso continuo

II-I-S I-5 Big band

II-I-S I-6 Combo Jazz

II-I-S I-8 Fagot

II-I-S I-11 Flet prosty

II-I-S I-13 Improwizacja organy

II-I-S I-14 Fortepian

II-I-S I-15 Fortepian jazzowy

II-I-S I-16 Gitara klasyczna

II-I-S I-17 Gra liturgiczna

II-I-S I-18 Harfa

II-I-S I-20 improwizacja i harmonia jazz.

II-I-S I-21 Interpretacja Muzyki Dawnej

II-I-S I-22 Kameralistyka

II-I-S I-22a Kameralistyka (fakultet)

II-I-S I-22b Kameralistyka (organy)

II-I-S I-23 Klarnet

II-I-S I-24 Klawesyn

II-I-S I-25 Instrument dodatkowy

II-I-S I-25 Organy jako instrument dodatkowy

II-I-S I-26 Kontrabas

II-I-S I-27 Kontrabas Jazz

II-I-S I-28 Lutnia

II-I-S I-29 Nauka akompaniamentu

II-I-S I-30 Obój

II-I-S I-31 Obój barokowy

II-I-S I-32 Organy

II-I-S I-33 Orkiestra

II-I-S I-34 Orkiestra barokowa

II-I-S I-35 Perkusja

II-I-S I-36 Perkusja jazz

II-I-S I-37 Improwizacja gitara

II-I-S I-39 Praktyka w klasie basso continuo

II-I-S I-40 Propedeutyka muzyki flamenco

II-I-S I-41 Puzon

II-I-S I-42 Puzon jazzowy

II-I-S I-43 Saksofon

II-I-S I-44 Saksofon jazzowy

II-I-S I-45 Skrzypce

II-I-S I-46 Skrzypce barokowe

II-I-S I-47 Studia orkiestrowe

II-I-S I-48 Taniec historyczny

II-I-S I-49 Technologia budowy stroika

II-I-S I-52 Trąbka naturalna

II-I-S I-53 Tuba

II-I-S I-54 Viola da gamba

II-I-S I-55 Waltornia

II-I-S I-56 Wiolonczela

II-I-S I-57 Wiolonczela barokowa

II-I-S I-59b Fortepian dodatkowy jazz

II-I-S I-62 język francuski A1_A2

II-I-S I-68 Realizacja b.c (organy)

II-I-S I-75 Harmonia II

II-I-S I-82 Kontrapunkt

II-I-S I-90 Kszt sl II

SYLABUSY STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

II-I-S II-1 Akordeon

II-I-S II-2 Altówka

II-I-S II-3 BUDOWA INSTRUMENTU Z ZASADAMI STROJENIA I KONSERWACJI (organy)

II-I-S II-4 Big band

II-I-S II-5 Budowa instrumentu z zasadami strojenia i konserwacji

II-I-S II-6 Combo Jazz

II-I-S II-7 Eufonium

II-I-S II-12 Flet prosty

II-I-S II-14 Foretpian

II-I-S II-15 Fortepian jazzowy

II-I-S II-16 Gitata klasyczna

II-I-S II-17 Harfa

II-I-S II-19 Kameralistyka

II-I-S II-20 Klarnet

II-I-S II-21 Klawesyn

II-I-S II-22 Kontrabas

II-I-S II-23 Kontrabas jazz

II-I-S II-24 Literatura specjalistyczna (fortepian)

II-I-S II-24a Literatura specjalistyczna (skrzypce barokowe)

II-I-S II-25 LUTNIA

II-I-S II-26 Obój

II-I-S II-27 Organy

II-I-S II-28 Orkiestra

II-I-S II-29 Orkiestra barokowa

II-I-S II-30 Perkusja sylabus II st.

II-I-S II-31 PERKUSJA JAZZOWA i instrumenty perkusyjne

II-I-S II-32 Nauka akompaniamentu (kam)

II-I-S II-33 Nauka akompaniamentu (korepetytor)

II-I-S II-34 instrumenty wymienne lub pokrewne-drewniane

II-I-S II-35 Praktyka liturgiczna

II-I-S II-36 Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej

II-I-S II-37 Improwizacja (organy)

II-I-S II-38 Puzon

II-I-S II-39 Puzon jazzowy

II-I-S II-40 Saksofon

II-I-S II-41 Saksofon jazzowy

II-I-S II-42 Trąbka naturalna

II-I-S II-43 Skrzypce

II-I-S II-44 Skrzypce barokowe

II-I-S II-45 Technologia budowy stroika obój

II-I-S II-46 Trąbka

II-I-S II-48 Tuba

II-I-S II-49 VIOLA DA GAMBA

II-I-S II-50 VIOLONE

II-I-S II-51 Waltornia

II-I-S II-52 Wiolonczela

II-I-S II-53 Wiolonczela barokowa

II-I-S II-54 Zagadnienia wykonawcze muzyki (fort)

II-I-S II-57 Studia orkiestrowe

II-I-S II-58 Studia orkiestrowe (solowe)

II-I-S II-59 Realizacja b.c

II-I-S II-62 język francuski A1_A2

II-I-S II-76 Taniec historyczny

II-I-S II-82 Metodologia pracy naukowej

Więcej