Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


17.10.2022

STYPENDIUM REKTORA

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów AMKP upływa w dniu 21 października 2022 r., a dla doktorantów 31 października 2022 r.

Linki do potrzebnych dokumentów:

Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora
Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku
Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Regulamin Świadczeń

Samorząd Studencki


13.10.2022

Stypendia z Własnego Funduszu na Stypendia dla studentów AMKP
Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Stypendia te przyznaje Rektor na podstawie pisemnego wniosku studenta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane wyróżniające wyniki w nauce lub dokumentujące osiągnięcie artystyczne lub naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Szczegółowy regulamin, jak i wzór wniosku znajdują się w Zarządzeniu nr 29/2022:

Zarządzenie Nr 29/2022

Wniosek o stypendium składa się w Dziale Nauczania do dnia 31 października lub do 1 marca.


26.09.2022

TERMINY SKŁADANIA PODAŃ
o stypendium socjalne i stypendium rektora

Termin składania podań w sprawie stypendium socjalnego upływa w dniu 21 października 2022 roku. Podania wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w pokoju 309.
Wzór wniosku

Termin składania podań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa w dniu 21 października 2022 roku. Podania wraz z załącznikami należy składać we właściwych dziekanatach.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora
Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku

 


27.07.2022

Zaktualizowane dokumenty zostały oznaczone pogrubieniem.

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów (obowiązujące od 1 października 2022)

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6  Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – załączniki 7A Kompozycja, teoria, 7B Dyrygentura, 7C Edukacja, 7D Muzyka kościelna, 7E Instrumentalistyka, 7F Wokalistyka 

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula informacyjna – dane osobowe, pomoc materialna

Wniosek_MOPS

Broszura informacyjna MNiE – Wsparcie finansowe dla studentów

 


ARCHIWUM