Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji


W trosce o bezpieczeństwo, równość, godność każdego członka społeczności Akademii oraz wolne od dyskryminacji i jakiejkolwiek przemocy środowisko nauki i pracy, JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak wprowadził zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji znajduję się w zarządzeniu dostępnym pod LINKIEM.

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego. 

Wszelakie przejawy dyskryminacji, w tym molestowanie seksualne powinny być zgłaszane Rektorowi lub Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.

W naszej Uczelni istnieją trzy osoby sprawujące te funkcje:
Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

Informacja o Rzecznikach dyscyplinarnych znajduje się pod LINKIEM.