Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji


W trosce o bezpieczeństwo, równość, godność każdego członka społeczności Akademii oraz wolne od dyskryminacji i jakiejkolwiek przemocy środowisko nauki i pracy JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak wprowadził zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, wraz z wytycznymi zgłaszania skarg, znajdują się w zarządzeniu dostępnym pod tym LINKIEM.

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

Każdy członek społeczności akademickiej jest zobowiązany do zgłoszenia rektorowi lub upoważnionej przez rektora osobie o wystąpieniu zjawiska mobbingu lub dyskryminacji.

***

Dnia 28 marca 2022 utworzono funkcję Uczelnianego Rzecznika Zaufania. Zarządzenie dostępne jest pod tym LINKIEM.

Według powyższego zarządzenia Uczelniany Rzecznik Zaufania jest osobą pierwszego kontaktu w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji i molestowania oraz innych niewłaściwych zachowań mogących naruszyć godność osobistą członka społeczności Akademii.

Wszelakie przejawy dyskryminacji, w tym molestowanie seksualne, powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności Rzecznikowi Zaufania, który pośredniczy między osobą zgłaszającą a Rektorem.

Uczelniany Rzecznik Zaufania AMKP:

dr hab. Monika Płachta
rzecznik.zaufania@amuz.krakow.pl

tel. 668 239 656

Rzecznicy dyscyplinarni