Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Jakość kształcenia


SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

 System zapewniania jakości kształcenia w AMKP opiera się na następujących przepisach:

 1. Statut AMKP: https://www.amuz.krakow.pl/bip/statut-obowiazujacy-od-1-10-2019-r/
 1. Uchwała nr 36/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich w kadencji 2020-2024:

https://www.amuz.krakow.pl/bip/uchwala-nr-36-2020-z-dnia-14-pazdziernika-2020-r/

https://www.amuz.krakow.pl/bip/uchwala-nr-27-2023-z-dnia-23-listopada-2023-r/

 

Do zakresu działania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki należy w szczególności:

 • opiniowanie spraw skierowanych przez rektora, senat oraz wniesionych przez rady wydziałów, dziekanów, pracowników oraz samorząd studentów
  i doktorantów,
 • opracowanie opinii w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji kierunku studiów,
 • opiniowanie głównych założeń działalności dydaktycznej uczelni,
 • inicjowanie i opiniowanie działań dotyczących organizacji procesu

Skład Senackiej Komisji ds. Dydaktyki:

 • prof. dr hab. Mariusz Sielski – przewodniczący Komisji,
 • dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP – członek Komisji,
 • prof. dr hab. Jan Jazownik – członek Komisji,
 • prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – członek Komisji,
 • dr hab. Monika Płachta – członek Komisji,
 • Zuzanna Haberka– przedstawicielka Samorządu Studenckiego,
 • mgr Paweł Czarakcziew– przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
 1. Zarządzenia Rektora AMKP w sprawie kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w AMKP:

https://www.amuz.krakow.pl/bip/zarzadzenie-nr-33-2021-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r/

https://www.amuz.krakow.pl/bip/zarzadzenie-nr-34-2021-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r/

Harmonogram działań