Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

EXCELLENCE IN TEACHING


Nagroda EXCELLENCE IN TEACHING została ustanowiona w 1995 roku przez małżeństwo Prof. Ray E. i Ruth A. Robinson z USA.

Nagroda jest wyrazem uznania dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, a także zaangażowanie w sprawy Uczelni. Przyznawana jest za całokształt działalności, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w roku akademickim, w którym zostaje przyznana.

“…Naszym zamiarem, w odniesieniu do nagrody Za doskonałe wyniki w pracy dydaktycznej jest zachęcenie wykładowców, aby nieprzerwanie dążyli do doskonałości w każdej fazie swego życia, zarówno w sferze nauczania, wykonawstwa jak i w sferze aktywnego udziału w życiu Akademii. Pragniemy uhonorować, wyróżnić i nagrodzić tych, którzy, w opinii swych kolegów w wymierny sposób wykazują się doskonałością…”

(prof. Ray E. Robinson, z przemówienia w czasie inauguracji roku akademickiego 1999/2000)

Nagrodę EXCELLENCE IN TEACHING otrzymali:

1996 – prof. Barbara Świątek-Żelazna
1997 – prof. Marek Stachowski
1998 – prof. Kaja Danczowska
1999 – prof. Zbigniew Bujarski
2000 – prof. Elżbieta Stefańska-Kłyś
2001 – prof. Witold Herman
2002 – prof. Andrzej Godek
2003 – prof. Regina Chłopicka
2004 – prof. Wiesław Kwaśny
2005 – prof. Stanisław Krawczyński
2006 – prof. Teresa Malecka
2007 – prof. Andrzej Pikul
2008 – ad. Maria Rydzewska, profesor AM w Krakowie
2009 – prof. Józef Serafin
2010 – prof. Leszek Polony
2011 – ad. Stefan Wojtas, prof. AM w Krakowie
2012 – dr Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP
2013 – prof. Jerzy Kotyczka
2014 – prof. Jan Pilch
2015 – dr hab. Zdzisław Stolarczyk
2016 – prof. Mirosława Semeniuk-Podraza
2017 – prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
2018 – dr Janusz Pater