Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Postępowania awansowe


Rada do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie jest kolegialnym organem Akademii właściwym w szczególności do  spraw  nadawania  stopni  doktora  i  doktora habilitowanego.

Pracami Rady kieruje jej prezydium:

  • dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMKP – Przewodnicząca,
  • prof. dr hab. Lidia Matynian,
  • prof. dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka.