Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

RADA DO SPRAW DYSCYPLINY – SZTUKI MUZYCZNE


Lista członków

Prezydium

1. dr hab. MONIKA GARDOŃ-PREINL – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. LIDIA MATYNIAN
3. prof. dr hab. MARIA SEREMET-DZIEWIĘCKA

4. prof. dr hab. ANDRZEJ BIAŁKO
5. dr hab. TOMASZ CHMIEL
6. prof. dr hab. MARIOLA CIENIAWA-PUCHAŁA
7. prof. dr hab. RAFAŁ JACEK DELEKTA
8. dr hab. MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ, prof. AM
9. prof. dr hab. JAN JAZOWNIK
10. prof. dr hab. MAREK KALINOWSKI
11. prof. dr hab. KRZYSZTOF LATAŁA
12. dr hab. PIOTR LATO
13. dr hab. ORIANA MASTERNAK
14. dr hab. MICHAŁ NAGY
15. prof. dr hab. JAN PILCH
16. dr hab. ZBIGNIEW PILCH
17. prof. dr hab. ANDRZEJ RZYMKOWSKI
18. prof. dr hab. WOJCIECH WIDŁAK


Biuro Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne
p. 211
tel. +48 12 422 04 55 w. 127
tel.: +48 12 422 78 45

mgr Anna Dziurdzia-Szymula – kierownik
anna.dziurdzia.szymula@amuz.krakow.pl

Monika Wójcik
monika.wojcik@amuz.krakow.pl