Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Dokumenty publiczne drugiej kategorii


Dokumenty publiczne drugiej kategorii:

 • Dyplom ukończenia studiów
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Uchwała Nr 24/2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów obowiązujących w Akademii Muzycznej w Krakowie

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne:

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Opis dokumentu publicznego:

   • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 24.06.2021 r.
   • Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego: 9.07.2021 r.
   • Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
   • Data zakończenia wydawania dokumentu publicznego:

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

Plik graficzny zabezpieczenia druku