Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Studia doktoranckie


Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie sztuki muzycznej, w dyscyplinach:

Instrumentalistyka
Dyrygentura
Kompozycja
Teoria muzyki

Studia te mają na celu przygotowanie merytoryczne do przewodu doktorskiego, jego przeprowadzenie i nadanie stopnia doktora.

W dyscyplinach: instrumentalistyka, dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki – specjalność: kompozycja trwają 6 semestrów, a w specjalności teoria muzyki 8 semestrów.

Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Kierownik Studiów Doktoranckich:
Prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
Godziny przyjęć: wtorki, godz. 12.00 – 14.00, p. 309 oraz opcjonalnie w dniach zjazdów.

Biuro Studiów Doktoranckich, p. 309 czynne codziennie w godz. 9.00 – 15.00

oraz w dniach zjazdów:
sobota 10.00 – 14.00
niedziela 10.00 – 13.00

e-mail: stanislaw.janik@amuz.krakow.pl
tel. 48 12 422 02 17

PROGRAMY STUDIÓW:

Teoria Muzyki

Dyrygentura i Kompozycja

Instrumentalistyka