Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Szkoła Doktorska


Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi Szkołę Doktorską w dziedzinie sztuki muzycznej, na kierunkach kształcenia:

  1. Kompozycja
  2. Teoria Muzyki
  3. Dyrygentura
  4. Instrumentalistyka
  5. Wokalistyka
  6. Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
  7. Rytmika

Studia w Szkole Doktorskiej mają na celu przygotowanie merytoryczne do przewodu doktorskiego, jego przeprowadzenie i nadanie stopnia doktora.

Na kierunkach kształcenia: instrumentalistyka, dyrygentura, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika, kompozycja 6 semestrów, teoria muzyki 8 semestrów.

Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
Godziny przyjęć: wtorki, godz. 12.00 – 14.00, p. 309 oraz opcjonalnie w dniach zjazdów.

Biuro Szkoły Doktorskiej, p. 309 czynne codziennie w godz. 9.00 – 15.00

oraz w dniach zjazdów:
sobota 10.00 – 14.00

e-mail: stanislaw.janik@amuz.krakow.pl
tel. 48 12 422 02 17