Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Szkoła Doktorska


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prowadzi Szkołę Doktorską w dziedzinie sztuki muzycznej. Zakresy kształcenia do roku 2022/2023:

  1. Kompozycja
  2. Teoria muzyki
  3. Dyrygentura
  4. Instrumentalistyka
  5. Jazz
  6. Wokalistyka
  7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  8. Rytmika

Studia w Szkole Doktorskiej mają na celu przygotowanie merytoryczne do przewodu doktorskiego, jego przeprowadzenie i nadanie stopnia doktora.

Zakres kształcenia: instrumentalistyka, kompozycja, dyrygentura, wokalistyka, jazz, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika 6 semestrów, teoria muzyki 8 semestrów.

Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Informacje dotyczące zasad przyjęć do Szkoły Doktorskiej znajdują się w zakładce “Rekrutacja”