Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


16.01.2023

Treść zarządzenia w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w roku akademickim 2022/2023:

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.


27.07.2022

Zaktualizowane dokumenty zostały oznaczone pogrubieniem.

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów (obowiązujące od 1 października 2022)

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS

Dodatkowe informacje:

  1. Termin składania podań o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej należy składać do dnia 31 października 2022 r. Podania należy adresować do Rektora. Uprzejmie informuję, że doktoranci przedłużający studia formalnie nie mają prawa ubiegania się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego. Natomiast istnieje możliwość otrzymania tych świadczeń wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Rektora.
  2. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckie może otrzymać wyłącznie 50% najlepszych doktorantów.
  3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej może otrzymać 30% najlepszych doktorantów.

Podania wraz z dokumentacją proszę składać osobiście w p. 309 lub wysłać w postaci załącznika e-mailem, zalecana forma plików to .pdf.