Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


21.09.2021

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarzadzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS


  1. Termin składania podań o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów upływa w dniu 20 października 2021r. (proszę wypełnić formularz oraz załączyć kserokopie potwierdzające dorobek artystyczno-naukowy od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.)
  2. Termin składania podań o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej należy składać do dnia 31 października 2021r. Podania należy adresować do Rektora. Uprzejmie informuję, że doktoranci przedłużający studia formalnie nie mają prawa ubiegania się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego. Natomiast istnieje możliwość otrzymania tych świadczeń wyłącznie na podstawie osobnej decyzji Rektora.
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckie może otrzymać wyłącznie 50% najlepszych doktorantów.
  4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej może otrzymać 30% najlepszych doktorantów.

Podania wraz z dokumentacją proszę składać osobiście w p. 309 lub wysłać w postaci załącznika e-mail’em, zalecana forma plików .pdf.