Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW

Szanowni Państwo,

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, aktywny formularz wniosku oraz przydatne informacje, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

W przypadku korzystania z aktywnego wniosku ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego proszę uwzględnić uwagi zawarte we wniosku znajdującym się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uaktualnić rok akademicki na który składany jest wniosek.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie /aktywny formularz/, zgodnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w formularzu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

1/ dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć

2/ oświadczenie doktoranta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium /w przypadku uczelni artystycznej jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

Tryb i terminy składania wniosków o stypendium ministra dla doktorantów znajdują się  na stronie internetowej Akademii w zakładce STYPENDIA.

Ważne:
Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

Procedura

Wzór Wniosku

Wzór Oświadczenia

Rozporządzenie MNiSW z lipca 2015r.


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie

Pomoc materialna dla doktorantów 2017/2018