Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


  1. Termin składania podań o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów upływa w dniu 20 października 2021r. (proszę wypełnić formularz oraz załączyć kserokopie potwierdzające dorobek artystyczno-naukowy od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.)
  2. Termin składania podań o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej należy składać do dnia 31 października 2021r. Podania należy adresować do Rektora. Uprzejmie informuję, że doktoranci przedłużający studia formalnie nie mają prawa ubiegania się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego. Natomiast istnieje możliwość otrzymania tych świadczeń wyłącznie na podstawie osobnej decyzji Rektora.
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckie może otrzymać wyłącznie 50% najlepszych doktorantów.
  4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej może otrzymać 30% najlepszych doktorantów.

Podania wraz z dokumentacją proszę składać osobiście w p. 309 lub wysłać w postaci załącznika e-mail’em, zalecana forma plików .pdf.