Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zasady korzystania z sal do ćwiczeń dla studentów i doktorantów

Harmonogram zjazdów w ramach zajęć w Szkole Doktorskiej  - rok akademicki 2022/2023:

Październik - 15, 16
Listopad - 19, 20
Grudzień - 17, 18
Styczeń - 21, 22
Luty - 18, 19
Marzec - 18, 19
Kwiecień - 22, 23
Maj - 20, 21

Uwaga: od miesiąca lutego 2023 do odwołania wykłady i ćwiczenia w roku akademickim 2022/2023 odbywać się będą wyłącznie w formie online (platforma AMKP Online lub Skype). Harmonogramy będą wysyłane do doktorantów w terminie do 7 dni przed zajęciami w danym miesiącu.

Aktualności


14.12.2022

Kredyty studenckie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 43/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie uprawnionych do składania wniosków o częściowe umorzenie kredytów studenckich.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego – grupy procentowe