Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Aktualności


Biuro Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej uprzejmie informuje, że dokumenty wymagane do zaliczenia roku akademickiego 2019/2020 można przesłać drogą mailową.

  1. Sprawozdanie z działalności naukowo-artystycznej za okres 01.10. 2019 – 30.09.2020
  2. Opinia Promotora (może być zawarta w sprawozdaniu lub jako osobny dokument)
  3. Oświadczenie o zrealizowaniu 90 godzin dydaktycznych (studia doktoranckie) oraz 60 godzin dydaktycznych (szkoła doktorska)
  4. Skan indeksu lub karty zaliczeń
  5. Indywidualny Plan Badawczy (dotyczy wyłącznie doktorantów ze szkoły doktorskiej)

Termin składania ww. dokumentów upływa w dniu 30 września 2020r.


Harmonogram zjazdów Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej  rok akademicki 2020/2021:

Październik – 17, 18

Listopad – 20, 21

Grudzień – 12, 13

Styczeń – 16, 17

Luty – 20, 21

Marzec – 20, 21

Kwiecień – 17, 18

Maj – 15, 16

Czerwiec – 5, 6