Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zasady korzystania z sal do ćwiczeń dla studentów i doktorantów

Harmonogram zjazdów w ramach zajęć w Szkole Doktorskiej - rok akademicki 2023/2024:

21 i 22 października 2023
25 i 26 listopada 2023
16 i 17 grudnia 2023
20 i 21 stycznia 2024
24 i 25 lutego 2024
23 i 24 marca 2024
20 i 21 kwietnia 2024
25 i 26 maja 2024

Wszystkie zajęcia w roku akademickim 2023/2024 będą się odbywały w formie stacjonarnej.

Aktualności


6.04.2023

Regulamin Szkoły Doktorskiej

UCHWAŁA Nr 7 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej AMKP

Obowiązuje od 1 października 2023 r.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej,
zakres i forma egzaminów wstępnych,
wymagane dokumenty

Uchwała Nr 8 w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMKP

Załącznik do Uchwały Nr 8 w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMKP

 


14.12.2022

Kredyty studenckie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 43/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie uprawnionych do składania wniosków o częściowe umorzenie kredytów studenckich.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego – grupy procentowe