Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Kandydat na studia doktoranckie składa w biurze studiów doktoranckich do dnia 5 września 2017r. następujące dokumenty:

1. Podanie – formularz na studia doktoranckie, złożone w podanym do wiadomości publicznej terminie.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument.
a) Kandydat – obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat – obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony apostille lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań oraz opisem zamierzeń artystyczno–naukowych.

4. Spis dotychczasowych dokonań.

5. Czytelna kserokopia dowodu osobistego.

6. Dwie fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie oraz zdjęcie w formie elektronicznej CD, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi.

TERMINY EGZAMINÓW NA STUDIA III STOPNIA 2017/2018:

  1. Kompozycja i Teoria Muzyki – termin “zerowy” 29 czerwca, termin oficjalny 14 września 2017r.
  2. Instrumentalistyka -19, 20, 21 września 2017r.
  3. Dyrygentura – 25 września 2017r.