Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podanie - kwestionariusz 2019

Rekrutacja


Kandydat do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do złożenia  w terminie  do dnia 6 września 2019r. następujących dokumentów:

1. Podanie – formularz do Szkoły Doktorskiej, złożone w podanym do wiadomości publicznej terminie.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument.
a) Kandydat – obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat – obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony apostille lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań oraz opisem zamierzeń artystyczno–naukowych.

4. Spis dotychczasowych dokonań.

5. Fotografia o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisana na odwrocie oraz zdjęcie w formie elektronicznej CD, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi.

TERMINY EGZAMINÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2019/2020:

  1. Kompozycja i Teoria Muzyki:  16 września 2019r.
  2. Instrumentalistyka:  16 – 17 września 2019r.
  3. Dyrygentura: 16 września 2019r.
  4. Wokalistyka: 18 września 2019r.
  5. Edukacja Artystyczna: 18 września 2019r.
  6. Rytmika: 18 września 2019r.