Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 dotyczy wyłącznie następujących programów kształcenia:
1. Teoria Muzyki
2. Instrumentalistyka
3. Wokalistyka


EGZAMINY WSTĘPNE

Egzaminy wstępne 2023/2024 na określone wyżej programy kształcenia odbędą się w dniach:

21 i 22 września 2023 r.

Każdy prawidłowo zarejestrowany kandydat otrzyma dokładną informację (w formie e-mail) o dniu i godzinie egzaminu wstępnego od sekretarza Komisji.

Skład Komisji Egzaminacyjnych 2023/24_aktualizacja

Kontakt do Sekretarzy Komisji Egzaminacyjnych: w zakładce “Kontakt”

 


REJESTRACJA NA STUDIA

Rejestracja na rok akademicki 2023/2024 została zakończona w dniu 6 września 2023 r. o godzinie 12:00.

 

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie elektronicznej – rejestracja elektroniczna dostępna od 23 sierpnia br.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument – należy załączyć w formie skanu do formularza rejestracyjnego.
a) Kandydat, obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat, obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony “apostille” lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. CV – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

4. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

5. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

6. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi – plik .jpg należy umieścić w formularzu rejestracyjnym.


UWAGA: Uprzejmie informujemy, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie nie zapewnia akompaniatorów w czasie egzaminów wstępnych do Szkoły Doktorskiej.

Opłata za egzamin wstępny wynosi  150,- zł.

Akademia Muzyczna w Krakowie
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
PEKAO III O. w Krakowie
Tytuł wpłaty: egzamin wstępny do szkoły doktorskiej.
Następnie proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty do plików.