Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Decyzją Rektora Nr 3/2022 dnia 20 czerwca 2022 r. rekrutacja na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się wyłącznie na program kształcenia Instrumentalistyka.

Egzaminy wstępne na program kształcenia Instrumentalistyka odbędą się we wrześniu 2022 r.

 

Zapraszamy do rejestracji:

od 23.08.br. godz. 00:01 do 06.09.br. godz. 12:00

Proces rejestracji po wypełnieniu formularza jest zakończony w momencie naciśnięcia przycisku WYŚLIJ

REJESTRACJA

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie elektronicznej – rejestracja elektroniczna dostępna od 23 sierpnia br.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument – należy załączyć w formie skanu do formularza rejestracyjnego.
a) Kandydat, obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat, obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony “apostille” lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. CV – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

4. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

5. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

6. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi – plik .jpg należy umieścić w formularzu rejestracyjnym.