Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 dotyczy następujących programów kształcenia:

Kompozycja – 1 miejsce,

Instrumentalistyka – 3 miejsca.


REJESTRACJA NA STUDIA

Rejestracja na rok akademicki 2024/2025 odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2024 roku.


  1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie elektronicznej – termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji zostanie podany na przełomie maja/czerwca 2024 roku.
  2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument – należy załączyć w formie skanu do formularza rejestracyjnego.
    a) Kandydat, obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
    b) Kandydat, obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony “apostille” lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.
  3. CV – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.
  4. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.
  5. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.
  6. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi – plik .jpg należy umieścić w formularzu rejestracyjnym.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie nie zapewnia akompaniatorów w czasie egzaminów wstępnych do Szkoły Doktorskiej.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150,- zł.

Akademia Muzyczna w Krakowie
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
PEKAO III O. w Krakowie

Tytuł wpłaty: egzamin wstępny do Szkoły Doktorskiej

Następnie proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty do plików.