Show more options Hide more options

Rekrutacja


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kandydat do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do złożenia  w terminie  do dnia 6 września 2020r. następujących dokumentów:

1. Podanie – formularz do Szkoły Doktorskiej, złożone w podanym do wiadomości publicznej terminie.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument.
a) Kandydat – obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat – obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony apostille lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań.

4. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów.

5. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej CD, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi.


TERMINY EGZAMINÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2020/2021:

  1. Kompozycja: 14 – 16 września 2020
  2. Teoria Muzyki: 14 – 16 września 2020
  3. Instrumentalistyka: 14 – 16 września 2020
  4. Dyrygentura: 14 – 16 września 2020
  5. Wokalistyka: 14 – 16 września 2020
  6. Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej: 14 – 16 września 2020
  7. Rytmika: 14 – 16 września 2020

Informujemy, że w zgodnie z zatwierdzonymi zasadami rekrutacji, przy egzaminach na kierunek kształcenia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, obowiązują następujące lektury do wyboru:

  1. Z. Burowska, E. Glowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998.
  2. A. Wilk, Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
  3. W.A. Sacher, Pedagogika muzyki: teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.