Show more options Hide more options

Recruitment


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kandydat do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do złożenia  w terminie  do dnia 6 września 2021r. następujących dokumentów (w obecnej sytuacji epidemicznej dokumenty można przesyłać w formie podpisanych skanów i pliku ze zdjęciem na adres stanislaw.janik@amuz.krakow.pl lub tradycyjną pocztą):

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie elektronicznej – rejestracja będzie dostępna od lipca br.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument – należy załączyć w formie skanu do formularza rejestracyjunego.
a) Kandydat, obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat, obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony “apostille” lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. CV – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

4. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

5. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

6. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej CD, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi – plik .jpg należy umieścić w formularzu rejestracyjnym.


TERMINY EGZAMINÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2021/2022:

  1. Kompozycja: wrzesień 2021
  2. Teoria Muzyki: wrzesień 2021
  3. Instrumentalistyka oraz Jazz: wrzesień 2021
  4. Dyrygentura: wrzesień 2021
  5. Wokalistyka: wrzesień 2021
  6. Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej: wrzesień 2021
  7. Rytmika: wrzesień 2021

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach programu kształcenia „Edukacja Artystyczna” oraz „Rytmika”:

Uprzejmie informujemy, że aby spełnić zapis zasad rekrutacji dotyczący możliwości zapoznania się  Komisji Egzaminacyjnej przed egzaminem z nagraniem video prowadzonej lekcji oraz nagraniem video interpretacji ruchowej utworu muzycznego – materiały te należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Ponadto informujemy, że w zgodnie z zatwierdzonymi zasadami rekrutacji, przy egzaminach na kierunek kształcenia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, obowiązują następujące lektury do wyboru:

  1. Z. Burowska, E. Glowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998.
  2. A. Wilk, Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
  3. W.A. Sacher, Pedagogika muzyki: teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.