Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Nostryfikacja stopni


Nostryfikacja to procedura uznawania ważności zagranicznych stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz dyplomów w Polsce. Nostryfikacji podlega dokument, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie osobnej umowy międzynarodowej.


 

Dokumenty dotyczące procedury:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Zarządzenie Rektora AMKP Nr 6/2021 w sprawie opłat za nostryfikację

 

Kontakt w sprawie nostryfikacji stopni:

VI piętro, pok. 1

Kierownik Biura Rady ds. Dyscypliny – Sztuki Muzyczne
mgr Anna Dziurdzia-Szymula

anna.dziurdzia.szymula@amuz.krakow.pl

mgr Monika Wójcik
monika.wojcik@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 78 45
tel. +48 12 422 04 55 w. 127