Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rzecznicy dyscyplinarni


ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej
Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr hab. Michał Nagy, prof. AMKP
Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. Michał Pawełek
Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów