Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rzecznicy


Rzecznicy dyscyplinarni

ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej
dr hab. Barbara Łypik-Sobaniec, prof. AMKP

Rzecznicy dyscyplinarni ds. nauczycieli akademickich

dr hab. Michał Nagy, prof. AMKP
Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. Michał Pawełek
Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

 

Uczelniany Rzecznik Zaufania

dr hab. Monika Płachta