Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rzecznicy dyscyplinarni


dr hab. Michał Nagy
Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski 
Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

prof. dr hab. Jan Jazownik
Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich