Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rzecznicy


Rzecznicy dyscyplinarni

prof. dr hab. Adam Korzeniowski
dr hab. Barbara Łypik-Sobaniec, prof. AMKP

Rzecznicy dyscyplinarni ds. nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Michał Nagy
Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. Michał Pawełek
Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

 

Uczelniany Rzecznik Zaufania – KONTAKT

dr hab. Monika Płachta
rzecznik.zaufania@amuz.krakow.pl