Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA ONLINE

Letnia Akademia Muzyczna


22. Letnia Akademia Muzyczna 2020

prof. dr hab. Andrzej Pikul  Dyrektor Artystyczny

22. Letnia Akademia Muzyczna Kraków 2020 odbędzie się
w dniach 21 sierpnia – 29 sierpnia 2020 w Akademii Muzycznej w Krakowie.

  • Jej uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
  • W ramach Akademii Letniej odbędą się kursy: instrumentalne, kameralne, wokalne oraz kompozytorskie. Zespoły kameralne (smyczkowe i dęte) mogą zgłaszać swój udział w kursach prowadzonych przez pedagogów odpowiednich specjalności (smyczkowych lub dętych).
  • Kandydaci mogą zgłaszać swój udział:

– czynny
– bierny

W wypadku dużej ilości zgłoszeń na dany kurs o czynnym uczestnictwie zadecyduje przesłuchanie kandydatów pierwszego dnia kursu.

Nie zakwalifikowani na czynnego uczestnika mogą starać się o czynne uczestnictwo w kursie innego pedagoga (w miarę wolnych miejsc) lub przyjąć status uczestnika biernego; w tym przypadku różnica kosztów zostanie zwrócona.

  • Uczestnikom czynnym gwarantuje się 4 lekcje (60 minut każda).
  • Każdy kurs trwać będzie minimum 4 dni. Faktyczny czas trwania kursu zależeć będzie od ilości zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną poinformowani do 15 lipca 2020 roku.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmiany terminu kursów i pedagogów.
  • Koncerty wyróżniających się uczestników kursów odbędą się w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15.

BIURO LETNIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
tel. + 48 12 422 44 00
fax + 48 12 422 44 55
email: lam@amuz.krakow.pl

ZGŁOSZENIA, REZERWACJE I OPŁATY

  • Kandydat na uczestnika kursu Akademii Letniej powinien, w terminie do 30 czerwca 2020, przesłać (pocztą, faxem lub e-mailem)

czytelnie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

dowód wpłaty za kurs (w tym bezzwrotne wpisowe, 100 PLN)
na adres:
21. Letnia Akademia Muzyczna
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

email: lam@amuz.krakow.pl

  • Opłata wraz z wpisowym za kurs powinna wpłynąć  nie później niż do 30 czerwca 2020
  • Wpłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
          z dopiskiem: Letnia Akademia

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kursie, Organizator zwraca wniesioną opłatę po potrąceniu kwoty 100 zł, jako kwoty wpisowej.

Zwrot opłaty nastąpić może jedynie z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych), zgłoszonej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu, po tym czasie Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.

Koncerty wyróżniających się uczestników kursów odbędą się w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15.

Opłaty za kursy dla kandydatów z Polski:

Kursy solistyczne, kompozytorskie, dyrygenckie
700 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 800 PLN

* z wyjątkiem:
Charlotte Lehmann, Yair Kless, Eyal Kless, Rafał Jacek Delekta

1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN

Kameralistyka:
Duet                800 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 900 PLN
Trio                 900 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.000 PLN
Kwartet        1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN
Kwintet i większe składy 1.100 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.200 PLN

Opłata dla uczestników biernych, obywateli RP:
Uczniowie i studenci    150 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 250 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
Nauczyciele i inni        250 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 350 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
Karta wstępu na jeden dzień kursu 50 PLN

ZAKWATEROWANIE
Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Akademii Muzycznej przy ul. Przemyskiej 3.

Kontakt telefoniczny: tel. + 48 12 431 10 20; + 48 12 431 10 50
email: katarzyna.druzgala@amuz.krakow.pl
(rezerwacja na czas trwania kursów dokonywana jest przez uczestników indywidualnie).

Miejsce w pokoju 2 osobowym wynosi 80,00 PLN doba od osoby.

______________________________________________

KALENDARZ KONCERTY

21 VIII 2020, godz. 10:00 / 10 am
Sala Koncertowa ul. św. Tomasza 43

Uroczyste otwarcie 22. Letniej Akademii Muzycznej Kraków 2020 połączone z koncertem.

24, 25, 26, 27, 28 VIII 2020, godz. 19:00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Sereno Fenn’a 15

Koncerty profesorów i uczestników.

29 VIII 2020, godz. 19:00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Sereno Fenn’a 15

Uroczyste zakończenie 22. Letniej Akademii Muzycznej połączone z koncertem.

______________________________________________

WYKAZ KURSÓW

21 VIII – 29 VIII 2020

(wszyscy pedagodzy instrumentaliści mogą prowadzić kursy muzyki kameralnej / istnieje możliwość podziału kursu między pedagogów różnych specjalności)

REJESTRACJA ONLINE

ONLINE REGISTRATION