Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Letnia Akademia Muzyczna


22. Letnia Akademia Muzyczna 2020

22. Letnia Akademia Muzyczna Kraków 2020 odbędzie się w dniach 24 sierpnia – 30 sierpnia 2020 w Akademii Muzycznej w Krakowie.

prof. dr hab. Andrzej Pikul  Dyrektor Artystyczny

  • Jej uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
  • W ramach Akademii Letniej odbędą się kursy: instrumentalne, kameralne, wokalne oraz kompozytorskie. Zespoły kameralne (smyczkowe i dęte) mogą zgłaszać swój udział w kursach prowadzonych przez pedagogów odpowiednich specjalności (smyczkowych lub dętych).
  • Kandydaci mogą zgłaszać swój udział:
    – czynny
    – bierny

W wypadku dużej ilości zgłoszeń na dany kurs o czynnym uczestnictwie zadecyduje przesłuchanie kandydatów pierwszego dnia kursu.

Nie zakwalifikowani na czynnego uczestnika mogą starać się o czynne uczestnictwo w kursie innego pedagoga (w miarę wolnych miejsc) lub przyjąć status uczestnika biernego; w tym przypadku różnica kosztów zostanie zwrócona.

  • Uczestnikom czynnym gwarantuje się 4 lekcje (60 minut każda).
  • Każdy kurs trwać będzie minimum 4 dni. Faktyczny czas trwania kursu zależeć będzie od ilości zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną poinformowani do 15 lipca 2020 roku.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmiany terminu kursów i pedagogów.

KALENDARZ

24 VIII 2020, godz. 10:00 / 10 am
Sala Koncertowa ul. św. Tomasza 43

Uroczyste otwarcie 22. Letniej Akademii Muzycznej Kraków 2020 połączone z koncertem