Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA ONLINE

Letnia Akademia Muzyczna


Do 15.06.2020 zostanie podana ostateczna decyzja czy kursy w ramach Letniej Akademii Muzycznej, Kraków 2020 odbędą się.


22. Letnia Akademia Muzyczna 2020

prof. dr hab. Andrzej Pikul  Dyrektor Artystyczny

22. Letnia Akademia Muzyczna Kraków 2020 odbędzie się
w dniach 21 sierpnia – 29 sierpnia 2020 w Akademii Muzycznej w Krakowie.

  • Jej uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
  • W ramach Akademii Letniej odbędą się kursy: instrumentalne, kameralne, wokalne oraz kompozytorskie. Zespoły kameralne (smyczkowe i dęte) mogą zgłaszać swój udział w kursach prowadzonych przez pedagogów odpowiednich specjalności (smyczkowych lub dętych).
  • Kandydaci mogą zgłaszać swój udział:

– czynny
– bierny

W wypadku dużej ilości zgłoszeń na dany kurs o czynnym uczestnictwie zadecyduje przesłuchanie kandydatów pierwszego dnia kursu.

Nie zakwalifikowani na czynnego uczestnika mogą starać się o czynne uczestnictwo w kursie innego pedagoga (w miarę wolnych miejsc) lub przyjąć status uczestnika biernego; w tym przypadku różnica kosztów zostanie zwrócona.

  • Uczestnikom czynnym gwarantuje się 4 lekcje (60 minut każda).
  • Każdy kurs trwać będzie minimum 4 dni. Faktyczny czas trwania kursu zależeć będzie od ilości zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną poinformowani do 15 lipca 2020 roku.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmiany terminu kursów i pedagogów.
  • Koncerty wyróżniających się uczestników kursów odbędą się w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15.

BIURO LETNIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
tel. + 48 12 422 44 00
fax + 48 12 422 44 55
email: lam@amuz.krakow.pl

ZGŁOSZENIA, REZERWACJE I OPŁATY

  • Kandydat na uczestnika kursu Akademii Letniej powinien, w terminie do 30 czerwca 2020, przesłać (pocztą, faxem lub e-mailem)

czytelnie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

dowód wpłaty za kurs (w tym bezzwrotne wpisowe, 100 PLN)
na adres:
21. Letnia Akademia Muzyczna
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

email: lam@amuz.krakow.pl

  • Opłata wraz z wpisowym za kurs powinna wpłynąć  nie później niż do 30 czerwca 2020
  • Wpłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
          z dopiskiem: Letnia Akademia

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kursie, Organizator zwraca wniesioną opłatę po potrąceniu kwoty 100 zł, jako kwoty wpisowej.

Zwrot opłaty nastąpić może jedynie z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych), zgłoszonej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu, po tym czasie Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.

Koncerty wyróżniających się uczestników kursów odbędą się w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15.

Opłaty za kursy dla kandydatów z Polski:

Kursy solistyczne, kompozytorskie, dyrygenckie
700 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 800 PLN

* z wyjątkiem:
Charlotte Lehmann, Yair Kless, Eyal Kless, Rafał Jacek Delekta

1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN

Kameralistyka:
Duet                800 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 900 PLN
Trio                 900 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.000 PLN
Kwartet        1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN
Kwintet i większe składy 1.100 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.200 PLN

Opłata dla uczestników biernych, obywateli RP:
Uczniowie i studenci    150 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 250 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
Nauczyciele i inni        250 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 350 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
Karta wstępu na jeden dzień kursu 50 PLN

ZAKWATEROWANIE
Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Akademii Muzycznej przy ul. Przemyskiej 3.

Kontakt telefoniczny: tel. + 48 12 431 10 20; + 48 12 431 10 50
email: katarzyna.druzgala@amuz.krakow.pl
(rezerwacja na czas trwania kursów dokonywana jest przez uczestników indywidualnie).

Miejsce w pokoju 2 osobowym wynosi 80,00 PLN doba od osoby.

______________________________________________

KALENDARZ KONCERTY

21 VIII 2020, godz. 10:00 / 10 am
Sala Koncertowa ul. św. Tomasza 43

Uroczyste otwarcie 22. Letniej Akademii Muzycznej Kraków 2020 połączone z koncertem.

24, 25, 26, 27, 28 VIII 2020, godz. 19:00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Sereno Fenn’a 15

Koncerty profesorów i uczestników.

29 VIII 2020, godz. 19:00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Sereno Fenn’a 15

Uroczyste zakończenie 22. Letniej Akademii Muzycznej połączone z koncertem.

______________________________________________

WYKAZ KURSÓW

21 VIII – 29 VIII 2020

(wszyscy pedagodzy instrumentaliści mogą prowadzić kursy muzyki kameralnej / istnieje możliwość podziału kursu między pedagogów różnych specjalności)

REJESTRACJA ONLINE

ONLINE REGISTRATION