Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rejestracja / Opłaty


  • Kandydat na uczestnika kursu Akademii Letniej powinien, w terminie do 10 lipca 2020, przesłać (pocztą, faxem lub e-mailem)

wypełnić REJESTRACJA ONLINE

dowód wpłaty za kurs (w tym bezzwrotne wpisowe, 100 PLN)
na adres:
22. Letnia Akademia Muzyczna
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

email: lam@amuz.krakow.pl

  • Opłata wraz z wpisowym za kurs powinna wpłynąć  nie później niż do 10 lipca 2020
  • Wpłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
          z dopiskiem: Letnia Akademia

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kursie, Organizator zwraca wniesioną opłatę po potrąceniu kwoty 100 zł, jako kwoty wpisowej.

Zwrot opłaty nastąpić może jedynie z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych), zgłoszonej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu, po tym czasie Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.

Opłaty za kursy dla kandydatów z Polski:

Kursy solistyczne, kompozytorskie, dyrygenckie
700 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 800 PLN

* z wyjątkiem: Yair Kless, Eyal Kless, Emile Cantor, Rafał Jacek Delekta

1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN

Kameralistyka:
Duet                800 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 900 PLN
Trio                 900 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.000 PLN
Kwartet        1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN
Kwintet i większe składy 1.100 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.200 PLN

Opłata dla uczestników biernych, obywateli RP:
Uczniowie i studenci    150 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 250 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
Nauczyciele i inni        250 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 350 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
Karta wstępu na jeden dzień kursu 50 PLN