Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rejestracja / Opłaty


 • Kandydat na uczestnika kursu Letniej Akademii powinien, w terminie do 30 czerwca 2024, zarejestrować się za pomocą poniższego formularza:
FORMULARZ ON-LINE
 • Opłata wraz z wpisowym za kurs powinna wpłynąć nie później niż do 30 czerwca 2024
 • Wpłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z dopiskiem: Letnia Akademia

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kursie, Organizator zwraca wniesioną opłatę po potrąceniu kwoty 100 zł, jako kwoty wpisowej.

Zwrot opłaty nastąpić może jedynie z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych), zgłoszonej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu; po tym czasie Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.

Opłaty za kursy dla kandydatów z Polski:

 • Kursy solistyczne, kompozytorskie, dyrygenckie
  700 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 800 PLN

* z wyjątkiem:
Konstanze Eickhorst, Michael Wessel, Stefan Stroissnig, Dominka Falger, Wladislaw Winokurow, Emile Cantor, Jacek Muzyk, Maurizio Colasanti, Rafał Jacek Delekta, Janusz Wawrowski

1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN

 • Kameralistyka:
  Duet                800 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 900 PLN
  Trio                 900 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.000 PLN
  Kwartet        1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN
  Kwintet i większe składy 1.100 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.200 PLN

 

 • Opłata dla uczestników biernych, obywateli RP:
  Uczniowie i studenci    150 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 250 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
  Nauczyciele i inni        250 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 350 PLN (z zaświadczeniem uczestnictwa)
  Karta wstępu na jeden dzień kursu 50 PLN