Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Regulamin


23. Letnia Akademia Muzyczna 2021

prof. dr hab. Andrzej Pikul  Dyrektor Artystyczny

23. Letnia Akademia Muzyczna Kraków 2021 odbędzie się w dniach 23 sierpnia – 29 sierpnia 2021 w Akademii Muzycznej w Krakowie.

  • Jej uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
  • W ramach Akademii Letniej odbędą się kursy: instrumentalne, kameralne, wokalne oraz kompozytorskie. Zespoły kameralne (smyczkowe i dęte) mogą zgłaszać swój udział w kursach prowadzonych przez pedagogów odpowiednich specjalności (smyczkowych lub dętych).
  • Kandydaci mogą zgłaszać swój udział:

– czynny
– bierny

W wypadku dużej ilości zgłoszeń na dany kurs o czynnym uczestnictwie zadecyduje przesłuchanie kandydatów pierwszego dnia kursu.

Nie zakwalifikowani na czynnego uczestnika mogą starać się o czynne uczestnictwo w kursie innego pedagoga (w miarę wolnych miejsc) lub przyjąć status uczestnika biernego; w tym przypadku różnica kosztów zostanie zwrócona.

  • Uczestnikom czynnym gwarantuje się 4 lekcje (60 minut każda).
  • Każdy kurs trwać będzie minimum 4 dni. Faktyczny czas trwania kursu zależeć będzie od ilości zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną poinformowani do 15 lipca 2020 roku.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmiany terminu kursów i pedagogów.
  • Koncerty wyróżniających się uczestników kursów odbędą się w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15.

KALENDARZ  LAM

23 VIII 2021, godz. 10:00 / 10 am
Sala Koncertowa ul. św. Tomasza 43

Uroczyste otwarcie 23. Letniej Akademii Muzycznej połączone z koncertem.

25, 26, 27, 28 VIII 2021, godz. 19:00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Sereno Fenn’a 15

Koncerty profesorów i uczestników.

29 VIII 2021, godz. 18:00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Sereno Fenn’a 15

Uroczyste zakończenie 23. Letniej Akademii Muzycznej połączone z koncertem.