Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

WYBORY


Kalendarz wyborczy:

– Wybory elektorów dla wyboru Rektora i Prorektorów  –  do 11.03.2016 r.

– Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rektora-od 07.03. do 15.03.2016 r.

– Wybór Rektora  –  23.03.2016 r.

– Wybory Prorektorów  –  07.04.2016 r.

– Wybory przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów  –  do 19.04.2016 r.

– Wybory Dziekanów  –  do 04.05.2016 r.

– Wybory Prodziekanów  –   do 17.05.2016 r.

– Wybory do Rad Instytutów i Dyrektorów Instytutów  –  do 25.05.2016 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

(zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora)