Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Harmonogram


Harmonogram wyborów w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kadencję 2024-2028:

według Uchwały Nr 29/2023, zmienionej Uchwałą Nr 1/2024

2024
19-23.02. zgłaszanie kandydatów na rektora przez wspólnotę Uczelni
27.02. ostateczny termin dostarczenia do UKW uchwały wskazującej kandydatów na rektora przez radę uczelni
4.03. ogłoszenie listy kandydatów na rektora
4-15.03. przeprowadzenie wyboru członków kolegium elektorów we wszystkich okręgach wyborczych
22.03. pierwsze zebranie wyborcze w sprawie wyboru rektora
4-30.04. przeprowadzenie wyborów do senatu i rad wydziałów
6-31.05. przeprowadzenie procedury wyłonienia osób do pełnienia funkcji dziekana
1-30.06. przeprowadzenie wyborów do rady dyscypliny
1.10 – 30.11. przeprowadzenie wyborów do rady uczelni