Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

OW-II


OKRĘG WYBORCZY II
Wydział Instrumentalny


21.03.2024

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków Rady Wydziału uprzejmie informuję o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 04.04.2024 godz. 9.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów; link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „Rada Wydziału II – Zgłaszanie kandydatów Prof+ProfAM+DrHab OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

2) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.04.2024 do godziny 24.00;

3) 22.04.2024 godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału; link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „Rada Wydziału II – Wybór przedstawicieli Prof+ProfAM+DrHab OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

4) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym tj. o 9.45, 10.30, 11.15 itd.

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow2@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP
– Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej dla Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Maciej Hałoń
dr Miłosz Mączyński


Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków Rady Wydziału uprzejmie informuję o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 04.04.2024 godz. 9.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów; link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/ ; tytuł głosowania: „Rada Wydziału II – Zgłaszanie kandydatów Dr+Mgr OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

2) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.04.2024 do godziny 24.00;

3) 23.04.2024 godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału; link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/ ; tytuł głosowania: „Rada Wydziału II – Wybór przedstawicieli Dr+Mgr OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

4) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym tj. o 9.45, 10.30, 11.15 itd.

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow2@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP –
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej dla Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Maciej Hałoń
dr Miłosz Mączyński


19.03.2024

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków Senatu uprzejmie informuję o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących grupy pracowniczej Prof+ProfAM:

1) 04.04.2024 godz. 9.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów (można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 13 osób); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/ ; tytuł głosowania: „Senat – Zgłaszanie kandydatów Prof+ProfAM OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

2) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.04.2024 do godziny 24.00;

3) 15.04.2024 godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Senatu (można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 13 osób); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/ ; tytuł głosowania: „Senat – Wybór przedstawicieli Prof+ProfAM OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

4) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym tj. o 9.45, 10.30, 11.15 itd.

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow2@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP – Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej dla Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Maciej Hałoń
dr Miłosz Mączyński


Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków Senatu uprzejmie informuję o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących grupy pracowniczej DrHab+Dr+Mgr OW-II:

1) 04.04.2024 godz. 10.00-11.00 – zgłaszanie kandydatów (można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 5 osób); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/ ; tytuł głosowania: „Senat – Zgłaszanie kandydatów DrHab+Dr+Mgr OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

2) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.04.2024 do godziny 24.00;

3) 16.04.2024 godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Senatu (można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 5 osób); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/ ; tytuł głosowania: „Senat – Wybór przedstawicieli DrHab+Dr+Mgr OW-II”; głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

4) po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym tj. o 9.45, 10.30, 11.15 itd.

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow2@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP – Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej dla Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Maciej Hałoń
dr Miłosz Mączyński


13.03.2024

Wyniki wyborów do kolegium elektorów w OW-II

W wyniku przeprowadzonych głosowań mandaty elektorów w okręgu wyborczym I otrzymały następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

 • Z grupy pracowników Prof+ProfAM+DrHab:
 1. Augustyn Danuta; dr hab.; WI
 2. Bąkowski-Kois Dariusz; prof. dr hab.; WI
 3. Borowicz-Sałdan Barbara; dr hab.; WI
 4. Cierpik Sławomir; dr hab.; WI
 5. Czubek-Davidson Irena; dr hab.; WI
 6. Dębowska-Jaroszek Anna; dr hab.; WI
 7. Duda-Krane Justyna; dr hab.; WI
 8. Imiełowska Dorota; dr hab.; WI
 9. Kalinowski Marek; prof. dr hab.; WI
 10. Kamionka Wojciech; dr hab.; WI
 11. Kęska Gajusz; prof. dr hab.; WI
 12. Krawczuk Ryszard; prof. dr hab.; WI
 13. Kudyk Tomasz; prof. dr hab.; WI
 14. Lato Piotr; dr hab.; WI
 15. Łapiński Zdzisław; prof. dr hab; WI
 16. Łypik-Sobaniec Barbara; dr. hab.; WI
 17. Matusik Benedykt; prof. dr hab.; WI
 18. Mleczko Marek; prof. dr hab.; WI
 19. Mulak Wacław; prof. dr hab.; WI
 20. Orzechowska Renata; prof. dr hab.; WI
 21. Różański Piotr; dr hab.; WI
 22. Sielski Mariusz; prof. dr hab.; WI
 23. Skowron Janusz; prof. dr hab.; WI
 24. Sobaniec Tomasz, prof. dr hab.; WI
 25. Sobula Marian; dr hab.; WI
 26. Stolarczyk Tomasz; dr hab.; WI
 27. Stolarczyk Zdzisław; prof. dr hab.; WI
 28. Suruło Wiesław; dr hab.; WI
 29. Szelest Marcin; prof. dr hab.; WI
 30. Ślusarczyk Tomasz; dr hab.; WI
 31. Wilińska-Tarcholik Monika; dr hab.; WI

 

 • Z grupy pracowników Dr+Mgr:
 1. Fluda-Tkaczyk Wioletta; dr; WI
 2. Kowal Piotr; dr; WI
 3. Książek Krzysztof; dr; WI
 4. Margańska-Dec Magdalena; dr; WI
 5. Mocek Aleksander; dr; WI
 6. Nędza Łukasz; dr; WI

W imieniu podkomisji wyborczej Wydziału II (OW-II),
dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP – przewodnicząca Podkomisji Wyborczej OW-II


22.02.2024

Harmonogram wyborów – OW-II

PRACOWNICY SAMODZIELNI

PRACOWNICY NIESAMODZIELNI

 

Pracownicy samodzielni

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków kolegium elektorów uprzejmie informuję o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 04.03.2024 godz. 9.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów

 • można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 31 osób;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów Prof+ProfAM+DrHab OW-II”;
 • głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.03.2024 do godziny 24.00;

2) 11.03.2024 godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru członków kolegium elektorów

 • można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 31 osób;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Wybór elektorów Prof+ProfAM+DrHab OW-II”;
 • głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym tj. o 9.45, 10.30, 11.15 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow2@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP – Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej dla Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Maciej Hałoń
dr Miłosz Mączyński

Pracownicy niesamodzielni

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków kolegium elektorów uprzejmie informuję o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 04.03.2024 godz. 10.00-11.00 – zgłaszanie kandydatów

 • można zgłosić, tj. zaznaczyć, maksymalnie 6 osób;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów Dr+Mgr OW-II”;
 • głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.03.2024 do godziny 24.00.

2) 12.03.2024 godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru członków kolegium elektorów

 • można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 6 osób;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Wybór elektorów Dr+Mgr OW-II”;
 • głosowanie będzie aktywne we wskazanym terminie;

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym tj. o 9.45, 10.30, 11.15 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow2@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP – Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej dla Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Maciej Hałoń
dr Miłosz Mączyński