Wybierz typ zamówień publicznych.

Aktualne:

Od 27 lutego 2024 r. postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowania regulaminowe (zakupy poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane w trybie zapytania ofertowego) publikowane są na Platformie zakupowej AMKP pod adresem:

https://amkp.eb2b.com.plArchiwum:

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

_Przetargi o wartości powyżej 30.000 Euro (do 31.12.2020 r.) _Zapytania ofertowe o wartości poniżej 30.000 Euro (do 31.12.2020 r.) Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy (od 01.01.2021 r.) Zamówienia publiczne ustawowe (od 01.01.2021 r.)