Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


Witamy! Welcome! Bienvenue! Willkommen!

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prowadzi szeroko zakrojoną działalność o wymiarze międzynarodowym. Jej status znajduje potwierdzenie w członkostwie w prestiżowych organizacjach zrzeszających uczelnie muzyczne, m.in. The European Association of Conservatoires.

Głównym elementem współpracy zagranicznej naszej Uczelni jest udział w Programie Erasmus+, w ramach którego, na podstawie podpisanych umów partnerskich z uczelniami z krajów członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej, odbywa się wymiana studentów, pedagogów i pracowników.

Akademia współpracuje z wyższymi uczelniami muzycznymi niemal na całym świecie, z którymi zawarła dwustronne porozumienia o współpracy. Jest także członkiem polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh.

Do realizacji zadań związanych z działalnością Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na forum międzynarodowym Senat Akademii powołał we wrześniu 2007 r. Ośrodek Współpracy Międzynarodowej.

Do najważniejszych zadań Ośrodka należą:
– koordynacja programu Erasmus+
– organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników uczelni oraz pobytów zaproszonych gości
– współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych
– realizacja założeń Procesu Bolońskiego
– promocja uczelni na forum międzynarodowym