Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

OŚRODEK WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ


OŚRODEK WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Witamy! Welcome! Bienvenue! Willkommen!

For English version scroll down

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi szeroko zakrojoną działalność o wymiarze międzynarodowym. Jej status znajduje potwierdzenie w członkostwie w dwóch prestiżowych organizacjach zrzeszających uczelnie muzyczne: The European Association of Conservatoires www.aecinfo.org oraz Association of Baltic Academies of Music.

Głównym elementem współpracy zagranicznej naszej uczelni jest udział w Programie – Erasmus+, w ramach którego, na podstawie podpisanych umów partnerskich z uczelniami z krajów członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej, odbywa się wymiana studentów, pedagogów i pracowników www.erasmusplus.org.pl

Akademia współpracuje również z wyższymi uczelniami muzycznymi w Kijowie, Tibilisi i Charkowie, z którymi zawarła dwustronne porozumienia o współpracy. Jest także członkiem polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh www.alfpolska.org

Do realizacji zadań związanych z działalnością Akademii Muzycznej na forum międzynarodowym Senat Akademii powołał we wrześniu 2007 r. Ośrodek Współpracy Międzynarodowej.

Do najważniejszych zadań Ośrodka należą:

– obsługa programu Erasmus+
– organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników uczelni oraz pobytów
zaproszonych gości
– współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów artystycznych i edukacyjnych
– wspomaganie wdrażania Procesu Bolońskiego
– promocja uczelni na forum międzynarodowym

Kontakt:

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
p. 223 (II piętro)
tel. +48 12 422 04 55 wew. 147
tel. / fax +48 12 426 29 70
international@amuz.krakow.pl

Zespół:
mgr Joanna Czech – Kierownik
joanna.czech@amuz.krakow.pl

dr Karolina Jarosz (Erasmus+)
karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

International Cooperation Centre

The Academy of Music in Krakow has carried out various forms of international cooperation for many years. This involvement is reflected by its membership in two important international organisations of music higher education institutions: The European Association of Conservatoires (AEC) http://www.aecinfo.org/ and the Association of Baltic Academies of Music .

The main aspect of the international cooperation is our participation in the EU Programme – Erasmus+; the Academy has signed bilateral agreements with institutions of music higher education in EU member countries and candidate countries which allow students, teachers and administrative staff to get into an exchange.

The Academy of Music has also signed bilateral agreements with institutions of music higher education in Kiev, Kharkiv and Tbilisi.

The Academy is a member of the National Network of the Anna Lindh Foundation http://www.alfpolska.org/

International Cooperation Centre, created on September 2007, carries out tasks linked to the international activities of the Academy of Music, including:

– Erasmus+ programme
– organisation of study visits of the Academy faculty, and visiting faculty
– suport for organisation of international artistic and educational projects
– support for the Bologna Process implementation
– promotion of the Academy in the international dimension