Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Doktoranci


Doktoranci


30.04.2024

Wyniki wyborów przedstawiciela do Senatu

Przedstawicielem Senatu spośród Doktorantów został:

  • mgr Paweł Czarakcziew.

 


14.03.2024

Wyniki wyborów przedstawiciela do kolegium elektorów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że działając na podstawie §14 Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z późn. zmian. Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Doktoranckiego Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie zgłasza następującego elektora z ramienia doktorantów do Kolegium Elektorów:

  • mgr Paweł Czarakcziew

Z poważaniem
Paweł Czarakcziew

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie