Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Aktualności


Wybory w Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego
w Krakowie
na kadencję 2024-2028


22.05.2024

PROREKTORZY

Rektor-Elekt zamierza powołać następujących Prorektorów:

 • prorektor ds. artystycznych i naukowych – dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP
 • prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej – dr hab. Piotr Różański
 • prorektor ds. studentów i promocji – dr Maria Wilczek-Krupa

30.04.2024

WYNIKI WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI SENATU
na kadencję 2024-2028

Zakończyły się wybory przedstawicieli Senatu AMKP we wszystkich okręgach wyborczych.

Wyniki można sprawdzić w poszczególnych zakładkach:

 • Okręg Wyborczy I: WYNIKI (7 mandatów)
 • Okręg Wyborczy II: WYNIKI (18 mandatów)
 • Okręg Wyborczy III: WYNIKI (4 mandaty)
 • Okręg Wyborczy V: WYNIKI (2 mandaty)
 • Studenci: WYNIKI (7 mandatów)
 • Doktoranci: WYNIKI (1 mandat)

 

WYNIKI WYBORÓW DO RAD WYDZIAŁÓW
na kadencję 2024-2028

Zakończyły się także wybory do rad wydziałów:

 


24.03.2024

WYNIKI WYBORÓW REKTORA
na kadencję 2024-2028

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Społeczności AMKP,

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów w dniu 22 marca 2024 roku dokonano wyboru Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kadencję trwającą od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku.

Rektorem elektem został prof. dr hab. Mariusz Sielski.

fot. Piotr Markowski

Serdecznie gratulujemy!

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


19.03.2024
Szanowni Państwo,
przypominamy, że pierwsze zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w sprawie wyboru Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie odbędzie się dnia 22 marca (piątek) w Sali Kameralnej o godzinie 13:30.

Łącząc wyrazy szacunku,
W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej

Dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


11.03.2024

Szanowni Państwo,

na wniosek kandydata na stanowisko rektora AMKP na kadencję 2024‒2028, prof. dra hab. Wojciecha Widłaka, informujemy o spotkaniach wyborczych z kandydatem:

 • 13.03 (środa), godz. 17.30, Sala Kameralna – Studenci,
 • 18.03 (poniedziałek), godz. 14.00, Sala Senatu 310 – Nauczyciele Akademiccy,
 • 19.03 (wtorek), godz. 10.30, Sala Senatu 310 – Pracownicy Administracji.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


6.03.2024

Szanowni Państwo,

na wniosek kandydata na stanowisko rektora AMKP na kadencję 2024‒2028, prof. dra hab. Mariusza Sielskiego, informujemy o spotkaniach wyborczych z kandydatem:

 • 13.03 (środa) godz. 10.00, Sala Kameralna – Studenci,
 • 15.03 (piątek) godz. 15.30, Sala Koncertowa – Nauczyciele Akademiccy,
 • 18.03 (poniedziałek) godz. 10.30, Sala Senacka – Pracownicy Administracji.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


5.03.2024

Szanowni Państwo,

Na wniosek kandydata na stanowisko rektora AMKP na kadencję 2024-2028, prof. dra hab. Wojciecha Widłaka, informujemy o dedykowanym Studentom AMKP spotkaniu wyborczym w najbliższy czwartek 7 marca 2024 r. o godz. 10.30 w Sali Kameralnej.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


4.03.2024

ZEBRANIE WYBORCZE KOLEGIUM ELEKTORÓW

Szanowni Państwo,

pierwsze zebranie wyborcze kolegium elektorów w sprawie wyboru rektora odbędzie się 22 marca (piątek) o godz. 13.30 w Sali Kameralnej.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


4.03.2024

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO REKTORA

Szanowni Państwo,

Uczelniana Komisja Wyborcza, działając na podstawie § 24 załącznika nr 3 (Ordynacja Wyborcza) do Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przyjętego Uchwałą Senatu Nr 21/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., z późn. zm. ogłasza listę kandydatów na stanowisko Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kadencję 2024‒2028.

Kandydaci wskazani przez członków wspólnoty uczelni  (z uwzględnieniem liczby zgłoszeń, w kolejności alfabetycznej):

Prof. dr hab. Mariusz Sielski – 142 głosy

Prof. dr hab. Wojciech Widłak – 164 głosy

Kandydat wskazany przez Radę Uczelni po zaopiniowaniu przez Senat:

Prof. dr hab. Wojciech Widłak

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


22.02.2024

HARMONOGRAMY GŁOSOWANIA

Zostały opublikowane szczegółowe harmonogramy głosowania dla poszczególnych okręgów wyborczych.

Prosimy o zapoznanie się z terminami:

OKRĘG WYBORCZY I
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – harmonogram

OKRĘG WYBORCZY II
Wydział Instrumentalny – harmonogram

OKRĘG WYBORCZY III
Wydział Wokalno-Aktorski – harmonogram

OKRĘG WYBORCZY IV
Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny – harmonogram

OKRĘG WYBORCZY V
wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – harmonogram


21.02.2024

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA REKTORA

Szanowni Państwo,

Pierwsza procedura wyborcza ‒ zgłaszanie kandydatów na Rektora przez wspólnotę Uczelni odbywa się w dniach 19-23.02.2024 (poniedziałek-piątek), online, za pomocą modułu głosowania w systemie Nesos.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej bardzo prosimy o aktywny Państwa udział w głosowaniu i oddanie głosu na jednego kandydata, określonego zgodnie z zapisami § 2 Załącznika Nr 3 (Ordynacja Wyborcza) do Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przyjętego Uchwałą Senatu Nr 21/2019z dnia 9 lipca 2019 r., z późn. zm.

Dostęp do strony modułu „głosowanie” odnajdą Państwo pod linkiem: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie
tytuł głosowania: „Wybór rektora ‒ zgłaszanie kandydatów”.

Instrukcja obsługi systemu dla głosujących: PDF

Ogłoszenie listy kandydatów na Rektora będzie miało miejsce 4 marca (poniedziałek) na stronie naszej Uczelni w zakładce „Wybory”.

Przypominamy o regularnym sprawdzaniu poczty służbowej i prosimy o aktywny udział we wszystkich wydarzeniach związanych z procedurami wyborczymi.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


Szanowni Państwo,

Najbliższe miesiące będą dla naszej wspólnoty akademickiej niezwykle istotnym czasem ze względu na realizowanie procedur wyborczych zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Senat Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie uchwałą z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z zapisami § 3. załącznika nr 3 („Ordynacja wyborcza”) do Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przyjętego Uchwałą Senatu nr 21/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., z późn. zm., większość procedur wyborczych odbędzie się w formie online przy użyciu modułu głosowania będącego częścią systemu Nesos. Dlatego szczególnie ważnym jest śledzenie informacji zawartych bezpośrednio na stronie naszej Uczelni w zakładce „Wybory” oraz sprawdzanie na bieżąco służbowych skrzynek mailowych.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej bardzo prosimy o aktywny udział we wszystkich wydarzeniach związanych z wyborami oraz liczymy na wysoką frekwencję.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej