Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

OW-I


OKRĘG WYBORCZY I
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


25.03.2024

Informacje dotyczące wyboru przedstawicieli do Senatu

Wybory do Senatu – OW-I – dr hab_dr_mgr – informacje – 25 III 2024

Wybory do Senatu – OW-I – prof_prof am – informacje – 25 III 2024

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Krzysztof Michałek, prof. AMKP – przewodniczący Podkomisji Wyborczej OW-I
st. wykł. Kazimierz Płoskoń – sekretarz Podkomisji Wyborczej OW-I
dr Kinga Rolka – członkini Podkomisji Wyborczej OW-I


11.03.2024

Wyniki wyborów do kolegium elektorów w OW-I

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonych głosowań mandaty elektorów w okręgu wyborczym I otrzymały następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

  • Z grupy pracowników Prof+ProfAM+DrHab:

dr hab. Mateusz Bień, prof. AMKP; 
dr hab. Renata Borowiecka; 
prof. dr hab. Marcel Chyrzyński; 
prof. dr hab. Magdalena Długosz;
dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP; 
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP; 
prof. dr hab. Jan Jazownik; 
dr hab. Anna Kalarus; 
prof. dr hab. Lidia Matynian; 
dr hab. Krzysztof Michałek, prof. AMKP; 
dr hab. Ewa Wójtowicz; 
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz; 

  • Z grupy pracowników Dr+Mgr:

dr Andrzej Mądro;
dr Małgorzata Sternal; 
dr Natalia Szwab;

W imieniu podkomisji wyborczej Wydziału I (OW-I),
dr hab. Krzysztof Michałek, prof. AMKP – przewodniczący Podkomisji Wyborczej OW-I


22.02.2024

Harmonogram wyborów – OW-I

GRUPA Dr+Mgr

GRUPA Prof+ProfAM+DrHab

Grupa Dr+Mgr

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków Kolegium Elektorów, uprzejmie informujemy – w imieniu Podkomisji Wyborczej OW-I dla Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie on-line), dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 4 marca (poniedziałek) 2024, godz. 10.00-11.00 – zgłaszanie kandydatów

– można zgłosić, tj. zaznaczyć, maksymalnie 3 osoby;
– link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
– tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów Dr+Mgr OW-I”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 5 marca (wtorek) 2024, do godziny 24.00.

2) 8 marca (piątek) 2024, godz. 13.00-13.15 – głosowanie w sprawie wyboru członków Kolegium Elektorów

– można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 3 osoby);
– link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
– tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Wybór elektorów Dr+Mgr OW-I”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum, bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 60-minutowym tj. o 14.00, 15.00, 16.00 itd.

***

Uprzejmie przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane ze służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl).

Wszelkie informacje ze strony Podkomisji Wyborczej OW-I będą wysyłane z adresu wybory.ow1@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Krzysztof Michałek, prof. AMKP – przewodniczący Podkomisji Wyborczej OW-I
st. wykł. Kazimierz Płoskoń – sekretarz Podkomisji Wyborczej OW-I
dr Kinga Rolka – członkini Podkomisji Wyborczej OW-I

 

Grupa Prof+ProfAM+DrHab

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków Kolegium Elektorów, uprzejmie informujemy – w imieniu Podkomisji Wyborczej OW-I dla Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie on-line), dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 4 marca (poniedziałek) 2024, godz. 10.00-11.00zgłaszanie kandydatów

– można zgłosić, tj. zaznaczyć, maksymalnie 12 osób;
– link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
– tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów Prof+ProfAM+DrHab OW-I”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 5 marca (wtorek) 2024, do godziny 24.00.

2) 8 marca (piątek) 2024, godz. 10.00-10.15 – głosowanie w sprawie wyboru członków Kolegium Elektorów

– można wybrać, tj. zaznaczyć, maksymalnie 12 osób;
– link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
– tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Wybór elektorów Prof+ProfAM+DrHab OW-I”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum, bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 60-minutowym tj. o 11.00, 12.00, 13.00 itd.

***

Uprzejmie przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane ze służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony Podkomisji Wyborczej OW-I będą wysyłane z adresu wybory.ow1@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Krzysztof Michałek, prof. AMKP – przewodniczący Podkomisji Wyborczej OW-I
st. wykł. Kazimierz Płoskoń – sekretarz Podkomisji Wyborczej OW-I
dr Kinga Rolka – członkini Podkomisji Wyborczej OW-I