Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

OW-III


OKRĘG WYBORCZY III
Wydział Wokalno-Aktorski


2.04.2024

Harmonogram kolejnych czynności wyborczych

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału OW-III

Terminy czynności wyborczych (w formie online)
na Wydziale Wokalno-Aktorskim

w grupie pracowników Dr+Mgr:

 • 04.2024 (czwartek) godz. 10.00-11.00zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału (można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 4 osoby); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „Rada Wydziału III – Zgłaszanie kandydatów Dr+Mgr OW-III”;
 • po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostanie przesłana  lista zgłoszonych osób wraz z formularzem zgody na kandydowanie, który osoby wyrażające chęć  kandydowania będą musiały podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 19.04.2024 (piątek) do godziny 24.00;
 • 22.04.2024 (poniedziałek) godz. 9.30-9.45 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału (można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 4 osoby);  link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „ Rada Wydziału III– Wybór przedstawicieli Dr+Mgr OW-III”
 • po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostanie przekazana informacja o wynikach głosowania. W przypadku  konieczności przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów), będą się one odbywać  w cyklu 60-minutowym tj. o 10.30, 11.30, 12.30 itd.

 

Wybory przedstawicieli do Senatu OW-III

Terminy czynności wyborczych (w formie online)
na Wydziale Wokalno-Aktorskim
w grupie pracowników Prof+ProfAM:

 • 18.04.2024 (czwartek) godz. 10.00-11.00 – zgłaszanie kandydatów do Senatu (można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 3 osoby); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „Senat – Zgłaszanie kandydatów Prof+ProfAM OW-III”;
 • po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostanie przesłana  lista zgłoszonych osób wraz z formularzem zgody na kandydowanie, który osoby wyrażające chęć  kandydowania będą musiały podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 19.04.2024 (piątek) do godziny 24.00;
 • 04.2024 (wtorek) godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Senatu (można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 3 osoby); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „Senat – Wybór przedstawicieli Prof+ProfAM OW-III”
 • po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostanie przekazana informacja o wynikach głosowania. W przypadku  konieczności  przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów), będą się one odbywać  w cyklu 60-minutowym tj. o 10.00, 11.00, 12.00 itd.

 

Terminy czynności wyborczych (w formie online)
na Wydziale Wokalno-Aktorskim
w grupie pracowników DrHab+Dr+Mgr:

 • 04.2024 (czwartek) godz. 11.00-12.00zgłaszanie kandydata do Senatu (można zgłosić tj. zaznaczyć 1 osobę); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „Senat – Zgłaszanie kandydata DrHab+Dr+Mgr OW-III”;
 • po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostanie przesłana  lista  zgłoszonych osób wraz z formularzem zgody na kandydowanie, który osoby wyrażające chęć  kandydowania będą musiały podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 19.04.2024 (piątek) do godziny 24.00;
 • 04.2024 (poniedziałek) godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru przedstawiciela do Senatu (można wybrać tj. zaznaczyć 1 osobę); link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: „ Senat– wybór przedstawiciela DrHab+Dr+Mgr OW-III”
 • po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostanie przekazana  informacja  o wynikach  głosowania. W przypadku konieczności  przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia mandatu), będą się one odbywać w cyklu 60-minutowym tj. o 10.00, 11.00 itd.

7.03.2024

Wyniki wyborów do kolegium elektorów w OW-III

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonych głosowań mandaty elektorów w okręgu wyborczym III otrzymały następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

 • Z grupy pracowników Prof+ProfAM+DrHab:

prof.dr hab.Zdzisław Madej
prof.dr hab.Agnieszka Monasterska
prof.dr hab.Jacek Ozimkowski
prof.dr hab.Olga Popowicz
prof.dr hab.Katarzyna Suska-Zagórska

 • Z grupy pracowników Dr+Mgr:

dr Łukasz Dulewicz
dr Ewelina Markiel

W imieniu podkomisji wyborczej Wydziału III (OW-III),
dr Ewelina Markiel


22.02.2024

Harmonogram wyborów OW-III

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków kolegium elektorów uprzejmie informujemy o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących  grup pracowniczych Prof+ProfAM+DrHab oraz Dr+Mgr na Wydziale Wokalno-Aktorskim:

1) 4.03.2024, godz. 11.00-12.00 – zgłaszanie kandydatów

 • można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 5 osób w grupie Prof+ProfAM+DrHab2 osoby w grupie Dr+Mgr;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuły głosowań:
  “Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów Prof+ProfAM+DrHab OW-III”,
  “Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów Dr+Mgr OW-III”

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 05.03.2024 do godziny 24.00;

3) 7.03.2024, godz. 9.00-9.15 – głosowanie w sprawie wyboru członków kolegium elektorów

 • można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 5 osób w grupie Prof+ProfAM+DrHab i 2 osoby w grupie Dr+Mgr;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuły głosowań:
  “Wybór Rektora – Wybór elektorów Prof+ProfAM+DrHab OW-III”
  “Wybór Rektora – Wybór elektorów Dr+Mgr OW-III”

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia mandatu) w cyklu 60 minutowym tj. o 10.00, 11.00, 12.00 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony komisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow4@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

 

W imieniu podkomisji wyborczej Wydziału III (OW-III),
dr Ewelina Markiel