Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

OW-IV


OKRĘG WYBORCZY IV
Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny


12.03.2024

Wyniki wyborów do kolegium elektorów w OW-IV

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonych głosowań mandat elektora w okręgu wyborczym IV otrzymała:

mgr Anna Grogulska-Nowak (grupa pracowników Dr+Mgr)

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,
dr hab. Piotr Różański


22.02.2024

Harmonogram wyborów – OW-IV

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków kolegium elektorów uprzejmie informujemy o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących  grupy pracowniczej Dr+Mgr w Ogólnouczelnianym Zespole Dydaktycznym:

1) 5.03.2024, godz. 18.00-19.00 – zgłaszanie kandydatów

– można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 1 osobę;
– link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/; tytuł głosowania: “Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektora Dr+Mgr OW-IV”;

– po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia do 06.03.2024 do godziny 24.00;

2) 11.03.2024, godz. 18.00-18.15 – głosowanie w sprawie wyboru członka kolegium elektorów

– można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 1 osobę;
– link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
– tytuł głosowania: “Wybór Rektora – Wybór elektora Dr+Mgr OW-IV”

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia mandatu) w cyklu 45-minutowym tj. o 18.45, 19.30, 20.15 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe, wysyłane z służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony komisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow4@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie, czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

 

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej,
dr hab. Piotr Różański