Show more options Hide more options

Aktualności


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

19.10.2020 r.

Wydłużenie terminu składania wniosków o stypendium rektora

Drodzy Studenci i Doktoranci!

W ubiegłym tygodniu na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, Zarządzeniem Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie zostały wprowadzone zmiany w Załączniku nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie (tabela z punktacją za osiągnięcia wykorzystywane do ubiegania się o stypendium rektora).
Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowych osiągnięć, które mogą być punktowane. Są to: prace edytorskie (redakcja, korekta, skład tekstu), wygłoszenie prelekcji, wygłoszenie wykładu i prowadzenie warsztatów.
Inne zmiany wynikają z sytuacji, z jaką mamy do czynienia od kilku miesięcy i polegają na dodaniu transmisji internetowych  do punktowanych osiągnięć oraz precyzują opis rodzajów punktowanych wydarzeń.
Wprowadzone zmiany poprawiają sytuację niektórych studentów ubiegających się o stypendium rektora, głównie tych studiujących teorię muzyki, od lat będących w gorszym położeniu niż osoby zajmujące się wykonawstwem. Ich osiągnięcia, niejednokrotnie znaczące na skalę krajową, nie mogły być dotąd punktowane.
Uwzględniając fakt, że zmiany zostały wprowadzone na bardzo krótki czas przed terminem składania wniosków i informacja nie została odpowiednio nagłośniona, termin składania wniosków został wydłużony do dnia 25 października 2020 r. (Decyzja nr 2/2020 Prorektora ds. studentów i relacji zewnętrznych)

Co należy teraz zrobić?
1. Jeśli już złożyliście wnioski o stypendium, przeczytajcie wnikliwie Załącznik nr 7 i sprawdźcie, czy możecie uzupełnić wykaz swoich osiągnięć. Jeżeli uznacie, że nowe punktowane pozycje poprawiają Wasze szanse na uzyskanie stypendium – koniecznie złóżcie wniosek ponownie.
Macie na to czas do 25 października 2020 r. (niedziela).

2. Jeżeli jeszcze nie złożyliście wniosku – również sprawdźcie, czy sposób punktowania według nowej tabeli daje Wam możliwość wykazania osiągnięć, które do tej pory nie były punktowane i prześlijcie wniosek do 25 października (niedziela).

W tym roku wnioski składane są wyłącznie elektronicznie.

UWAGA! Termin składania wniosków o stypendium socjalne nie ulega zmianie i upływa jutro – 20 października 2020 r.

Powodzenia w ubieganiu się o stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów!

Dr Małgorzata Sternal
Prorektor ds. studentów  i relacji zewnętrznych


Szkoła Doktorska, Środowiskowe Studia Doktoranckie
Harmonogram zajęć 17-18.10.2020


SŁOWO INAUGURACYJNE REKTORA DO DOKTORANTÓW

fot. Piotr Markowski

Drodzy Doktoranci!

17 października 2020 r. rusza rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Kolejny, wyjątkowo liczny rocznik doktorantów rozpoczyna naukę w tej Szkole, a ich poprzednicy z pierwszego w dziejach Szkoły naboru kontynuują naukę wraz z uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w naszej Uczelni na zasadach sprzed obowiązywania tzw. Konstytucji dla Nauki.

Witam Was wszystkich u progu nowego roku akademickiego! Szczególnie serdecznie witam nowo przyjętych doktorantów, którzy pozytywnie przeszli rekrutację przy ogromnej konkurencji. To Wasz wielki sukces! Znaleźliście się w elitarnym gronie artystów szlifujących swój warsztat artystyczny w duchu naszej akademickiej dewizy Per Academiam ad astra.

Moi Drodzy,

Przed nami bardzo trudny rok akademicki. Już teraz widzimy, że upłynie on co najmniej w części pod znakiem epidemii COVID-19, radykalnie odmieniającej już od jakiegoś czasu naszą codzienność. Chciałbym Wam Wszystkim osobiście uścisnąć dłoń i skierować do Was słów kilka patrząc Wam w oczy, widząc Wasze twarze. Jednak wobec narastającego zagrożenia epidemicznego musieliśmy zrezygnować z tradycyjnej formuły spotkania inaugurującego rok akademicki ”na żywo”.

Rozpoczynamy więc ów rok akademicki nie tak, jak zamierzaliśmy. Ale pamiętajmy o wciąż niezmiennych priorytetach, którymi są: wysoki, elitarny poziom kształcenia, Wasz rozwój w oparciu o relację Mistrz-Uczeń. I Wasze oraz Waszych Pedagogów zdrowie. Dlatego zajęcia wykładowe prowadzimy zdalnie, ale lekcje indywidualne będziemy tam, gdzie to niezbędne, utrzymywać w tradycyjnej formie tak długo, jak to możliwe. Staramy się też umożliwiać młodzieży korzystanie
z uczelnianego instrumentarium oraz innych niezbędnych zasobów.

Proszę Was o przestrzeganie rygorów sanitarnych w trakcie poruszania się w murach Akademii: noszenie maseczek, dezynfekcję rąk przed i po zajęciach, wietrzenie sal, unikanie skupisk, zachowywanie dystansu, w miarę możliwości załatwianie spraw administracyjno-organizacyjnych
w trybie on-line. Zapoznajcie się z Zarządzeniem Rektora regulującym funkcjonowanie Akademii od 1 października.

Następujące osoby są dla Was ważne i służą pomocą:

– Dyrektor Szkoły Doktorskiej (będący jednocześnie kierownikiem stopniowo wygaszanych studiów doktoranckich), prof. dr hab. Andrzej Białko; andrzej.bialko@amuz.krakow.pl

– Prorektor do spraw kształcenia, prof. dr hab. Jan Jazownik, nadzorujący Szkołę Doktorską i studia doktoranckie; jan.jazownik@amuz.krakow.pl

– Sekretariat Szkoły Doktorskiej / Studiów doktoranckich: mgr Stanisław Janik, p. 309, stanislaw.janik@amuz.krakow.pl

– kierownicy katedr, sprawujący pieczę nad działalnością artystyczno-badawczą właściwą dla merytorycznych zakresów przynależnych poszczególnym katedrom. Wykaz katedr znajdziecie w zakładkach Wydziałów: Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej / Instrumentalnego / Wokalno-Aktorskiego.

Zachęcam Was do:

– uczestnictwa w: pracach kół naukowych gromadzących zarówno studentów, jak i doktorantów reprezentujących określone kierunki i specjalności studiów I i II stopnia oraz programy kształcenia w Szkole Doktorskiej; możecie w nich realizować swoje projekty współpracując z szerokim gronem koleżanek i kolegów;

– aktywności w Samorządzie Doktorantów, który Was reprezentuje i dba o Wasze interesy.

Zapoznajcie się z obowiązującym Was Regulaminem studiów, a także procedurami toku studiów i doktoratu. Zgodnie z rozesłanymi informacjami zgłoście się na pierwsze zajęcia i do Waszych pedagogów. Śledźcie na bieżąco informacje pojawiające się na stronie internetowej i FB Akademii.

Życzę Wam, by ten rok akademicki był dla Was czasem doskonalenia kunsztu artystycznego i wypracowywania wartościowych owoców na PRZYSZŁOŚĆ, która, w co nie można wątpić, kiedyś BĘDZIE LEPSZA!

Wszystkiego dobrego!

Wasz
Wojciech Widłak
prof. dr hab. Wojciech Widłak
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie


Harmonogram zjazdów Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej  rok akademicki 2020/2021:

Październik – 17, 18

Listopad – 21,22

Grudzień – 12, 13

Styczeń – 16, 17

Luty – 20, 21

Marzec – 20, 21

Kwiecień – 17, 18

Maj – 15, 16

Czerwiec – 5, 6