Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Uchwała Nr 11/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 z 6 grudnia 2022:
Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Organizacja roku akademickiego


ROK AKADEMICKI 2022/2023
Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego
01.10.2022 – 21.01.2023
Inauguracja Roku Akademickiego 05.10.2022
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2022
Święta Bożego Narodzenia – przerwa świąteczna 23.12.2022 – 02.01.2023
ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA 23.01.2023 – 04.02.2023
Przerwa międzysemestralna 06.02.2023 – 11.02.2023
POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA 13.02.2023 – 18.02.2023
Zajęcia dydaktyczne semestru letniego
13.02.2023 – 03.06.2023
Święta Wielkanocne – przerwa świąteczna 06.04.2023 – 11.04.2023
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2023
LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 05.06.2023 – 17.06.2023
POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA 12.09.2023 – 16.09.2023