Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogłoszenia


W związku z dniem
Wszystkich Świętych

ogłaszam

31 października br.
DNIEM REKTORSKIM
WOLNYM OD ZAJĘĆ
oraz 2 listopada ogłaszam do godz. 14.00 godziny rektorskie.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński


Drodzy Studenci,

w dniu dzisiejszym , tj.  19 września  2017, zostaną opublikowane nowe plany studiów, które w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 obowiązywać będą  WSZYSTKICH Państwa, nie tylko osoby dopiero rozpoczynające studia. Plany te dostępne będą na stronie internetowej Akademii w zakładkach: studenci / plany studiów oraz w systemie Nesos.

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z zawartością tych planów i zasadami profilowania swojego programu studiów (większa możliwość wyboru przedmiotów) i w konsekwencji dokonywania przemyślanych wyborów.

System wyboru przedmiotów: modułów, przedmiotów wybieralnych i fakultetów będzie uruchomiony w czwartek, 28 września o godz. 10:00, a zamknięty zostanie 2 października o godz. 10.00.

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz
Prorektor ds. dydaktyki i nauki


Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie,

Pragnę poinformować, iż w dniu 28.06.2017 r. Rada Wydziału Instrumentalnego przyjęła nowe plany studiów obowiązujące od października 2017 roku  wszystkich studentów naszego Wydziału.

Pragniemy zatem jak najszybciej zapoznać Państwa ze zmianami, dzięki którym będziecie Państwo mieli dużo większy wpływ na kształtowanie własnego planu studiów.

Stworzenie nowoczesnych „siatek godzin” stało się konieczne, by organizację na naszej uczelni dostosować do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym art.68 ust.1 pkt.2 i Rozporządzenia z 26.09 2016. Najważniejszymi zmianami było takie zorganizowanie planów studiów, aby każdy student naszej uczelni miał zapewniony wybór co najmniej 30% punktów ECTS zarówno na stopniu studiów licencjackich, jak  i uzupełniających magisterskich, a także możliwość zaliczenia kursów przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Dla wybranych specjalności na studiach  II stopnia będą dostępne moduły: solistyczny, kameralny, korepetytora,  wykonawstwo muzyki współczesnej, orkiestrowy i pedagogiczny.   Nowe plany studiów będą wkrótce dostępne w systemie NESOS. Informacje, skąd można pobrać plany, instrukcje oraz inne niezbędne informacje dotyczące ważnych terminów będziemy przesyłać sukcesywnie.  Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynki mailowej. Życzę Państwu miłych ostatnich dni wakacji.

Dziekan Wydziału Instrumentalnego,
dr hab. Mariusz Sielski


TERMINY – początek roku akademickiego 2017/2018:

2 października godz. 10.00 – spotkanie Władz Uczelni ze studentami I roku, sala koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar  /na parterze/

5 października godz. 13.00- 14.00  – spotkanie Prorektora ds. studenckich  ze studentami wyznaczonymi przez Dziekanów do immatrykulacji na Inauguracji Roku Akademickiego,  Aula  ” Florianka”

6 października od godz. 12.00 – Inauguracja Roku Akademickiego, Aula ”Florianka” przy ul. Basztowej 8

8 października godz. 12.00 Msza św. inauguracyjna,  Kościół św. Krzyża

9 października godz. 13.00 – 16.00 – szkolenie BHP dla studentów, sala koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar /na parterze/


Spotkanie studentów I roku
wszystkich wydziałów
z WŁADZAMI UCZELNI
odbędzie się
w poniedziałek 2 października br.
o godzinie 10.00. w sali koncertowej
prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
/na parterze/.


SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW

Szkolenie BHP obowiązkowe dla studentów I roku studiów z wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Akademii Muzycznej w Krakowie, kończące się zaliczeniem i wpisem do indeksu, odbędzie się 9 października w godz. 13.00 – 16.00. w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar (na parterze).

Studenci innych lat studiów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP w zeszłym roku mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu i uzupełnienia wpisu w indeksie.

Prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Jan Pilch


Proszę wszystkich studentów Akademii Muzycznej w Krakowie o uaktualnienie adresów mailowych i przekazanie do właściwego Dziekanatu.

Prorektor ds. studenckich 
prof. dr hab. Jan Pilch