Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogłoszenia


27.09.2022

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 76 ust. 5 Statutu, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prof. dr hab. Wojciech Widłak, w związku z uroczystością inauguracji roku akademickiego 2022/2023, ogłasza godziny rektorskie w środę 5 października 2022 r. od 11:00 – 15:00, bez konieczności ich odrabiania.


26.09.2022

Termin składania podań w sprawie stypendium socjalnego upływa w dniu 21 października 2022 roku. Podania wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w pokoju 309.

Termin składania podań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa w dniu 21 października 2022 roku. Podania wraz z załącznikami należy składać we właściwych dziekanatach.


15.09.2022

Wybór przedmiotów

Drodzy Studenci!

W czwartek 22.09.2022 o 12:00 w systemie NESOS zostanie uruchomiony moduł wyboru przedmiotów i pozostanie aktywny do poniedziałku 26.09.2022, do godziny 12:00.

Prosimy o zalogowanie się do swojego konta w systemie NESOS i wybór przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Dodatkowych informacji będzie można zasięgnąć w odpowiednim dziekanacie.

Życzymy, aby możliwość wyboru przedmiotów pomogła Wam rozwijać swoje talenty i artystyczne pasje.

Dział Nauczania


6.09.2022

Stypendia ministra dla studentów uczelni artystycznych

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o stypendium ministra dla studentów uczelni artystycznych.

Procedura i wszelkie potrzebne informacje wraz z wzorami dokumentów znajdują się w zakładce “Stypendia“.

Termin składania wniosków upływa 21 września 2022 r. o godz. 13:00.


11.03.2022

Zasady wypożyczania instrumentów

Informujemy, że zasady wypożyczania instrumentów obowiązujące od 11.03.2022 r. znajdują się w Zarządzeniu nr 5/2022 oraz w zakładce Magazyn instrumentów.

 


7.02.2022

Zasady rezerwacji sal

Załącznik do Decyzji Nr 1/2022 Prorektora ds. kształcenia z dnia 7 lutego 2022 r. – Instrukcja udostępniania sal AMKP

1. Dostępność sal jest widoczna dla pedagogów, doktorantów i studentów poprzez system NESOS, a dla uczestników programów stypendialnych i administracji – poprzez specjalny link.
2. Klucze do sal wydaje się na podstawie rezerwacji.
3. Każda sala posiada Koordynatora, ustalonego w porozumieniu z Prorektorem d/s kształcenia.
4. Lista koordynatorów sal znajduje się w systemie NESOS.
5. Koordynator reguluje zasady dostępu do sali, wprowadza rezerwacje i zgłasza osoby, które mogą samodzielnie rezerwować sale. Koordynator rozstrzyga ew. spory w dostępie do koordynowanych sal. Jeżeli sala posiada więcej niż jednego koordynatora, ostateczną decyzję podejmuje osoba wymieniona w kolumnie Koordynator.
6. Na Liście koordynatorów sal, w kolumnie Dostępność wymienione są osoby lub grupy, które mogą pobrać klucze do sali bez jej rezerwacji.
7. Na Liście koordynatorów sal, w kolumnie Do ćwiczeń zapis TAK oznacza, że każdy student może pobrać klucze do wskazanej sali.
8. Imienna lista członków grup wpisanych w kolumnie Dostępność, musi być dostępna dla osób wydających klucze.
9. Obowiązuje następująca hierarchia w dostępie do sal od najbardziej do najmniej uprawnionych:
a) Pedagog, który posiada rezerwacje sali,
b) Pedagog lub członek grupy wymienionej w kolumnie Dostępność,
c) Student, który dokonał rezerwacji,
d) Każdy pedagog,
e) Student, który nie posiada rezerwacji, ale jest członkiem grupy wymienionej w kolumnie Dostępność,
f) Każdy student – wyłącznie gdy sala jest dostępna do ćwiczeń (zapis TAK w kolumnie Do ćwiczeń)
10. W przypadku kiedy pedagog musi zająć sale zarezerwowaną uprzednio przez studenta, powinien poinformować o tym najpóźniej na 3 godziny przed porą rezerwacji.
11. W przypadku kiedy uprzednio zarezerwowana sala może być udostępniona (odwołane zajęcia itd.), należy najszybciej jak to możliwe, usunąć informację o rezerwacji.
12. Jeżeli w ciągu 10 minut zarezerwowana sala nie zostanie pobrana, rezerwacja jest anulowana i sala może zostać udostępniona innym osobom.
13. Studenci mogą samodzielnie rezerwować (zajmować) salę przez dwie godziny dziennie. Po tym czasie należy ją udostępnić kolejnej chętnej osobie – chyba, że nie ma następujących rezerwacji i nikt nie zgłosi takiej potrzeby.
14. Cykliczne rezerwacje sal mogą być wprowadzane wyłącznie przez koordynatorów
15. Rezerwacje na zajęcia dydaktyczne mogą być dokonywane wyłącznie do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. W czasie sesji, egzaminów wstępnych oraz wakacji rezerwacja sal musi być uzgadniana z Działem Nauczania.
16. Osoby nie stosujące się do zapisów lub nie korzystające z zarezerwowanych sal mogą mieć ograniczone lub odebrane uprawnienia dostępu i rezerwacji.
17. Lista koordynatorów oraz dostęp do sal nie jest stały. Zależnie od potrzeb zarówno dostępność jak i uprawnienia rezerwacji mogą się zmienić.
18. Prośby o nadanie/zmianę uprawnień do rezerwacji koordynator sali kieruje na adres: sale@amuz.krakow.pl


14.12.2021

Kredyty studenckie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 43/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie uprawnionych do składania wniosków o częściowe umorzenie kredytów studenckich.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia w roku akademickim 2020/2021 uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego – grupy procentowe.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021 uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego – grupy procentowe.


27.10.2021

ERASMUS+
nabór na rok akademicki 2022/2023

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ogłasza nabór na wyjazdy na studia  w roku akademickim 2022/2023 do zagranicznych uczelni z KRAJÓW UE w ramach programu ERASMUS+.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie karty rejestracyjnej, która znajduje się LINK
na adres e-mail: karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

do 20 grudnia 2021 roku.

Każdy student/studentka ma prawo do wyboru trzech uczelni zagranicznych, ale na tym etapie nie trzeba ich jeszcze wpisywać do karty rejestracyjnej.
Wybór konkretnych instytucji będzie wymagany na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w styczniu/lutym 2022 roku.
Każdy student/studentka może także ubiegać się o wyjazdy na praktyki (w tym praktyki absolwenckie).

Nasze uczelnie partnerskie

Zasady rekrutacji

Prezentacja programu

Pozostałe informacje

Regulamin

Kontakt: dr. Karolina Jarosz, Dział Promocji i Współpracy Zewnętrznej, tel.: 12 426 29 70