Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogłoszenia


W związku ze Świętami 1 i 3 Maja
ogłaszam

2 maja br.
DNIEM REKTORSKIM
wolnym od zajęć.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
Kraków, dnia 20 kwietnia 2017 r.


UWAGA STUDENCI – OBOWIĄZKOWY WYKŁAD
O PRAWIE AUTORSKIM

Wykład na temat „ Prawo autorskie” O B O W I Ą Z K O W Y do zaliczenia studiów I st. – licencjackich odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia br. w godz. 09.00 – 11.00. w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar.

Studenci proszeni są o przyniesienie indeksów – zaliczenie będzie
wpisywane bezpośrednio po wykładzie.

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa dla studentów II roku studiów licencjackich oraz dla studentów starszych roczników, którzy nie mają zaliczenia z prawa autorskiego.
W wykładzie mogą wziąć udział również wszyscy zainteresowani.

Prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Jan Pilch


Proszę wszystkich studentów Akademii Muzycznej w Krakowie o uaktualnienie adresów mailowych i przekazanie do właściwego Dziekanatu.

Prorektor ds. studenckich 
prof. dr hab. Jan Pilch