Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogłoszenia


6 kwietnia 2020 r.

Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich!

Istnieje możliwość uczestnictwa w programie stypendialnym im. Mieczysława Bekkera

(odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej).

Program obejmuje również dziedziny sztuki!

Szczegóły i termin składania aplikacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Regulamin Fundacji M. Bekkera

 


7 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z ewentualnym zagrożeniem zachorowania spowodowanym koronawirusem 2019-nCOV

INFO ENG. CORONAVIRUS 2019-nCOV


Drodzy Studenci,

informujemy, że system NESOS – wybór przedmiotów obowiązkowo wybieralnych i fakultatywnych zostanie  uruchomiony we wtorek, 24.09.2019, o godzinie 12:00 i będzie aktywny do czwartku, 26.09.2019, do godziny 12:00.  Bardzo prosimy o wcześniejsze sprawdzenie aktywności kont w systemie NESOS.

Jednocześnie informujemy, że Studium Pedagogiczne przestaje istnieć w myśl nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – Konstytucja dla Nauki.

Podstawa prawna: (1) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. W sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). [ odp. z 20.08.2019 r. ].

Wszystkie osoby, które w roku akademickim 2018/2019 zrealizowały Studium Pedagogiczne – moduł I, a są zainteresowane dokończeniem profilów pedagogicznych (dawniej: Studium Pedagogiczne, moduł II), będą miały taką możliwość na obowiązujących do tej pory zasadach poprzez złożenie podania w odpowiednim dziekanacie.

Osoby, które są zainteresowane wyborem modułu z grupą przedmiotów pedagogicznych w roku akademickim 2019/2020 będą miały taką możliwość wyłącznie poprzez system NESOS.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające z wejścia w życie nowych przepisów i uregulowań w związku z Konstytucją dla Nauki – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i życzymy udanego nowego roku akademickiego!


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
na rok akademicki 2019/2020

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.

 


Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie
Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach (wszelkiego rodzaju studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Uczestnikom  oferujemy:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane  powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

Zapraszamy do udziału w projekcie

 


Drodzy Studenci,

w dniu dzisiejszym , tj.  19 września  2017, zostaną opublikowane nowe plany studiów, które w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 obowiązywać będą  WSZYSTKICH Państwa, nie tylko osoby dopiero rozpoczynające studia. Plany te dostępne będą na stronie internetowej Akademii w zakładkach: studenci / plany studiów oraz w systemie Nesos.

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z zawartością tych planów i zasadami profilowania swojego programu studiów (większa możliwość wyboru przedmiotów) i w konsekwencji dokonywania przemyślanych wyborów.

System wyboru przedmiotów: modułów, przedmiotów wybieralnych i fakultetów będzie uruchomiony w czwartek, 28 września o godz. 10:00, a zamknięty zostanie 2 października o godz. 10.00.

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz
Prorektor ds. dydaktyki i nauki


Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie,

Pragnę poinformować, iż w dniu 28.06.2017 r. Rada Wydziału Instrumentalnego przyjęła nowe plany studiów obowiązujące od października 2017 roku  wszystkich studentów naszego Wydziału.

Pragniemy zatem jak najszybciej zapoznać Państwa ze zmianami, dzięki którym będziecie Państwo mieli dużo większy wpływ na kształtowanie własnego planu studiów.

Stworzenie nowoczesnych „siatek godzin” stało się konieczne, by organizację na naszej uczelni dostosować do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym art.68 ust.1 pkt.2 i Rozporządzenia z 26.09 2016. Najważniejszymi zmianami było takie zorganizowanie planów studiów, aby każdy student naszej uczelni miał zapewniony wybór co najmniej 30% punktów ECTS zarówno na stopniu studiów licencjackich, jak  i uzupełniających magisterskich, a także możliwość zaliczenia kursów przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Dla wybranych specjalności na studiach  II stopnia będą dostępne moduły: solistyczny, kameralny, korepetytora,  wykonawstwo muzyki współczesnej, orkiestrowy i pedagogiczny.   Nowe plany studiów będą wkrótce dostępne w systemie NESOS. Informacje, skąd można pobrać plany, instrukcje oraz inne niezbędne informacje dotyczące ważnych terminów będziemy przesyłać sukcesywnie.  Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynki mailowej. Życzę Państwu miłych ostatnich dni wakacji.

Dziekan Wydziału Instrumentalnego,
dr hab. Mariusz Sielski

Więcej