Ogłoszenia dla studentów I roku


INFORMATOR DLA STUDENTÓW I ROKU

Drogie Studentki, drodzy Studenci!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym informatorem, który z pewnością ułatwi Wam pierwsze dni na naszej Uczelni.

informator 2023/2024.pdf

 


29.09.2023

Godziny rektorskie
dla studentów I roku, uczestniczących w szkoleniu

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 76 ust. 5 Statutu, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prof. dr hab. Wojciech Widłak, przychylając się do wniosku Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AMKP, ogłasza godziny rektorskie w piątek 6 października 2023 r. od 10.00 – 12.00, bez konieczności ich odrabiania.

Godziny rektorskie w dniu 6 października dotyczą tylko studentów I roku studiów pierwszego stopnia, którzy w tym czasie wezmą udział w szkoleniu w zakresie praw i obowiązków studenta prowadzonym przez Eksperta Praw Studenta, we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.