Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogłoszenia dla Studentów I roku


01.10.2020

ODBIÓR LEGITYMACJI

Szanowni Studenci I roku studiów I i II stopnia,

informujemy, że legitymacje studenckie można odbierać po wcześniejszym wniesieniu opłaty w wysokości 22zł na konto uczelni, nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240.

Karty odbiera się we właściwym dziekanacie, w wyznaczonych godzinach przyjęć. Konieczne jest posiadanie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu.

Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej: od dnia 2.10.2020 r. w godzinach: 10:30 – 13:30

Dziekanat wydziału Instrumentalnego: od dnia 6.10.2020 r., w godzinach: 10:00 – 13:00

Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego: informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym, 6.10.2020 oraz pocztą elektroniczną przez pracownika dziekanatu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną bardzo prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, obowiązkowa osłona ust i nosa), zachowanie odstępu oraz unikanie gromadzenia się na piętrze.


27.09.2020

Drodzy Studenci I roku!

Zaczynacie studia w sposób zdecydowanie inny niż Wasi poprzednicy, którzy nie musieli zmagać się z ograniczeniami narzuconymi przez pandemię.

Wasze pierwsze dni w Akademii Muzycznej w Krakowie charakteryzują się między innymi tym, że kontakty bezpośrednie z pracownikami uczelni są regulowane przepisami wynikającymi z zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego. Zdecydowaną większość informacji zdobywać będziecie przez stronę internetową oraz e-mail. Poniżej znajdziecie kilka ogłoszeń i porad niezbędnych na początku roku.

dr Małgorzata Sternal
Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych


JAK DOBRZE ZACZĄĆ ROK AKADEMICKI 2020/2021?

1. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami uczelnianymi:

Do wejścia na teren Akademii i korzystania z infrastruktury Akademii mogą być  dopuszczone wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych oraz osoby, które według swojej najlepszej wiedzy w okresie 10 dni przed zajęciami nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

Wejście na teren uczelni jest równoznaczne z deklaracją spełnienia powyższych warunków.
(zob,  ZARZĄDZENIE Nr 26 w sprawie funkcjonowania AMK od dnia 1 października 2020 r.)

2. Sprawdzaj regularnie swoją skrzynkę mailową.
Będziesz dostawać maile z systemu NESOS, kierowane do grup studentów, ale też indywidualne maile od Twoich wykładowców czy też od pracowników dziekanatu Wydziału, na którym studiujesz. Tą drogą dostaniesz informacje o terminach pierwszych zajęć różnych przedmiotów.

3. Obowiązkowe szkolenie BHP w tym roku odbywa się on-line. Szczegóły dotyczące terminu szkolenia i platformy, na której będzie realizowane również dostaniesz mailem.

4. Obowiązkowe badanie lekarskie. Zgłoś się do p. 115, czyli do Działu Administracyjno-Gospodarczego, gdzie dostaniesz skierowanie na badania od Kierownika Działu, Pani mgr Adriany Chmury (tel. + 12 422 48 39)

5. Nabór do grup lektoratów języków obcych. To kolejny ważny krok wykonywany na początku roku akademickiego, który również będzie odbywał się elektronicznie. Szczegóły zostaną przesłane mailem.

6. Legitymacja studencka. Opłać należność za legitymację – 22 zł i zgłoś się z dowodem wpłaty do właściwego dziekanatu, żeby odebrać legitymację.

7. Gdzie jest właściwy dziekanat? Kto zajmuje się Twoimi sprawami?

Każdy Wydział ma swój Dziekanat. To najważniejsze dla Ciebie miejsce w strukturze administracyjnej Uczelni – tam załatwiasz prawie wszystkie sprawy związane z tokiem studiów. Umawiaj się telefonicznie lub mailowo z właściwym pracownikiem dziekanatu.

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Jeśli studiujesz kompozycję, teorię, dyrygenturę:
mgr Kamila Korzeniowska kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl
pok. 307, tel. +48 12 4227844

Jeśli studiujesz edukację artystyczną w zakresie sztuk muzycznych (rytmikę, dyrygenturę orkiestr dętych, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych):
mgr Dorota Odorowicz dorota.odorowicz@amuz.krakow.pl
p. 307, tel. +48 12 422 78 44 oraz +48 12 422 04 55 w. 107

Wydział Instrumentalny

Jeśli studiujesz grę na instrumentach należących do następujących grup: dęte blaszane, dęte drewniane, gitara, harfa, akordeon, organy, instrumenty muzyki dawnej:
mgr Agnieszka Piękoś agnieszka.piekos@amuz.krakow.pl
p. 306, tel. +48 12 422 43 22 oraz tel. +48 12 422 04 55 w. 117

Jeśli studiujesz grę na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, fidelach kolanowych:
mgr Ewa Skowronek ewa.skowronek@amuz.krakow.pl
p. 306, tel. +48 12 422 43 22 oraz tel. +48 12 422 04 55 w. 117

Jeśli studiujesz grę na instrumentach perkusyjnych oraz na instrumentach w specjalnościach jazzowych:
mgr Filip Krzywoń filip.krzywon@amuz.krakow.pl
p. 306, tel. +48 12 422 43 22 oraz tel. +48 12 422 04 55 w. 117

Wydział Wokalno-Aktorski

Jeśli studiujesz na kierunku wokalistyka:
mgr Marta Strzebońska marta.strzebonska@amuz.krakow.pl
pok. 116, tel. +48 12 422 78 44 oraz +48 12 422 04 55 w. 208

8. Upewnij się, czy nie przysługuje Ci pomoc socjalna.

Jeśli spełniasz określone warunki, masz prawo ubiegania się o stypendium socjalne. Sprawy socjalne, w tym stypendia, koordynuje Dział Nauczania. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy przesyłać online do dnia 20 października 2020r na adres Kierownika Działu Nauczania, Pana mgra Stanisława Janika: stanislaw.janik@amuz.krakow.pl .
Dochód na 1 osobę nie może być wyższy niż 1050 zł netto miesięcznie i jednocześnie nie może być niższy niż 528 zł miesięcznie. W tym drugim przypadku, jeśli będzie niższy niż wspomniana kwota należy wystąpić do MOPS o przyznanie zasiłku lub zapomogi i do dokumentów stypendialnych dołączyć zaświadczenie z tej instytucji. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 są bezwzględnie wymagane (nie należy załączać tzw. PIT-ów).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Stypendia

9. Studiowanie to nie tylko uczestniczenie w zajęciach. Twoje możliwości rozwoju będą większe, jeśli włączysz się w prace Kół Naukowych i Samorządu Studenckiego.

10. Zapisz się do Biblioteki. Nie da się studiować bez korzystania ze zbiorów Biblioteki: książek i czasopism o tematyce muzycznej, nut oraz nagrań.

Biblioteka mieści się na I piętrze i składa się z 3 agend:

– Czytelni (pok.121), w której na miejscu czytelnicy korzystają z książek i czasopism;

– Wypożyczalni (pok.122), gdzie można wypożyczać książki i nuty;

– Fonoteki (pok.118) udostępniającej nagrania audio i video zarówno na zasadzie wypożyczeń, jak i na miejscu (w audytorium) do odsłuchu.

Informacje o zbiorach poszczególnych agend oraz zasadach ich udostępniania znajdziesz TUTAJ.

11. Jeśli należysz do osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim, koniecznie zapoznaj się z zasadami zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania i przebywania w Domu Studenckim. Znajdziesz je TUTAJ.

12.. Zapoznaj się z Regulaminem studiów.

Będziesz wiedzieć, jakie masz obowiązki, ale też – jakie przysługują Ci prawa. Dzięki znajomości przepisów łatwiej będzie Ci załatwiać istotne sprawy związane z Twoimi studiami.