Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń studentów AMKP (wzór wniosku o przyznanie miejsca w DS AMKP)

Jak złożyć wniosek?


O miejsce w Domu Studenckim mogą się ubiegać zarówno studenci z Polski, jak i z zagranicy (również przyjeżdżający w ramach programu Erasmus).

Składanie wniosku o miejsce w Domu Studenckim
  1. Należy pobrać wzór wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.
  2. Wypełnić wniosek* ręcznie lub komputerowo (w tym przypadku wniosek należy wydrukować i podpisać).
    * tylko dla Polaków: we wniosku należy podać miesięczny dochód na osobę w rodzinie (nie jest konieczne dołączanie dodatkowych zaświadczeń)
  3. W terminie do 10 września 2022 r. należy złożyć wniosek w Dziale Nauczania AMKP osobiście lub mailowo (skan podpisanego własnoręcznie wniosku).

Dział Nauczania
mgr Stanisław Janik
stanislaw.janik@amuz.krakow.pl
ul. św. Tomasza 43, p. 309

UWAGA: Od 1 października 2022 r. ulegają zmianie opłaty za miejsce w Domu Studenckim. Szczegóły w Zarządzeniu nr 19/2022.