Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Jak złożyć wniosek?


O miejsce w Domu Studenckim mogą się ubiegać zarówno studenci z Polski, jak i z zagranicy.

 

Składanie wniosku o miejsce w Domu Studenckim dla osób, które zostały przyjęte na studia na rok akademicki 2023/2024:

  1. Należy pobrać WZÓR WNIOSKU o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.
  2. Wypełnić wniosek* ręcznie lub komputerowo (wydrukować i podpisać).
    * tylko dla Polaków: we wniosku należy podać miesięczny dochód na osobę w rodzinie (nie jest konieczne dołączanie dodatkowych zaświadczeń).
  3. W terminie do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć wniosek w Biurze Kierownika Domu Studenckiego AMKP przy ul. Przemyskiej 3, w godzinach 10.00-13.00 lub wysłać skan na adres mailowy:
    katarzyna.druzgala@amuz.krakow.pl.

 


UWAGA: Od 1 października 2023 r. ulegają zmianie opłaty za miejsce w Domu Studenckim. Szczegóły w Zarządzeniu nr 19/2022.