Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zasady rezerwacji sal


Załącznik do Decyzji Nr 1/2022 Prorektora ds. kształcenia z dnia 7 lutego 2022 r.

Instrukcja udostępniania sal AMKP

 1. Dostępność sal jest widoczna dla pedagogów, doktorantów i studentów poprzez system NESOS, a dla uczestników programów stypendialnych i administracji – poprzez specjalny link.
 2. Klucze do sal wydaje się na podstawie rezerwacji.
 3. Każda sala posiada Koordynatora, ustalonego w porozumieniu z Prorektorem d/s kształcenia.
 4. Lista koordynatorów sal znajduje się w systemie NESOS.
 5. Koordynator reguluje zasady dostępu do sali, wprowadza rezerwacje i zgłasza osoby, które mogą samodzielnie rezerwować sale. Koordynator rozstrzyga ew. spory w dostępie do koordynowanych sal. Jeżeli sala posiada więcej niż jednego koordynatora, ostateczną decyzję podejmuje osoba wymieniona w kolumnie Koordynator.
 6. Na Liście koordynatorów sal, w kolumnie Dostępność wymienione są osoby lub grupy, które mogą pobrać klucze do sali bez jej rezerwacji.
 7. Na Liście koordynatorów sal, w kolumnie Do ćwiczeń zapis TAK oznacza, że każdy student może pobrać klucze do wskazanej sali.
 8. Imienna lista członków grup wpisanych w kolumnie Dostępność, musi być dostępna dla osób wydających klucze.
 9. Obowiązuje następująca hierarchia w dostępie do sal od najbardziej do najmniej uprawnionych:
  a) Pedagog, który posiada rezerwacje sali,
  b) Pedagog lub członek grupy wymienionej w kolumnie Dostępność,
  c) Student, który dokonał rezerwacji,
  d) Każdy pedagog,
  e) Student, który nie posiada rezerwacji, ale jest członkiem grupy wymienionej w kolumnie Dostępność,
  f) Każdy student – wyłącznie gdy sala jest dostępna do ćwiczeń (zapis TAK w kolumnie Do ćwiczeń)
 10. W przypadku kiedy pedagog musi zająć sale zarezerwowaną uprzednio przez studenta, powinien poinformować o tym najpóźniej na 3 godziny przed porą rezerwacji.
 11. W przypadku kiedy uprzednio zarezerwowana sala może być udostępniona (odwołane zajęcia itd.), należy najszybciej jak to możliwe, usunąć informację o rezerwacji.
 12. Jeżeli w ciągu 10 minut zarezerwowana sala nie zostanie pobrana, rezerwacja jest anulowana i sala może zostać udostępniona innym osobom.
 13. Studenci mogą samodzielnie rezerwować (zajmować) salę przez dwie godziny dziennie. Po tym czasie należy ją udostępnić kolejnej chętnej osobie – chyba, że nie ma następujących rezerwacji i nikt nie zgłosi takiej potrzeby.
 14. Cykliczne rezerwacje sal mogą być wprowadzane wyłącznie przez koordynatorów.
 15. Rezerwacje na zajęcia dydaktyczne mogą być dokonywane wyłącznie do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. W czasie sesji, egzaminów wstępnych oraz wakacji rezerwacja sal musi być uzgadniana z Działem Nauczania.
 16. Osoby nie stosujące się do zapisów lub nie korzystające z zarezerwowanych sal mogą mieć ograniczone lub odebrane uprawnienia dostępu i rezerwacji.
 17. Lista koordynatorów oraz dostęp do sal nie jest stały. Zależnie od potrzeb zarówno dostępność jak i uprawnienia rezerwacji mogą się zmienić.
 18. Prośby o nadanie/zmianę uprawnień do rezerwacji koordynator sali kieruje na adres: sale@amuz.krakow.pl