Show more options Hide more options

Ogłoszenia


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie
Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach (wszelkiego rodzaju studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Uczestnikom  oferujemy:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane  powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

Zapraszamy do udziału w projekcie


NOWE STYPENDIA DLA STUDENTÓW
Stypendia dla studentów
w ramach projektu Regionalny Program Stypendialny
finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego /w roku akademickim 2018/2019/.

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, studiów pierwszego lub drugiego stopnia o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Stypendia w ramach ww. projektu dotyczą studentów/ osoby do 26 roku życia/, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.
Regulamin stypendialny, szczegółowe informacje /w tym termin i sposób składania dokumentów/ oraz wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce „dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny”.
Termin składania dokumentów – od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Jan Pilch


Pomoc materialna dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Terminy składania wniosków:

23 października br. – wnioski o stypendium socjalne/wnioski należy składać u Kierownika Działu Nauczania w p. 309.

23 października br.- wnioski o stypendium Rektora/ wnioski należy składać w odpowiednim Dziekanacie.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania świadczeń znajdują się w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie” dostępnym na stronie internetowej, w zakładce STYPENDIA.


Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

dostęp do systemu NESOS i wybory przedmiotów będą możliwe od czwartku 20.09.2018 od godziny 20.00 do poniedziałku 24.09.2018 do godziny 10.00.


W związku
z Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019
Akademii Muzycznej w Krakowie

ogłaszam

GODZINY REKTORSKIE
w dniu

4 października br.
od godz. 12.00. do 15.30.

oraz
serdecznie zapraszam
Pedagogów, Studentów i Doktorantów
oraz Pracowników Uczelni,
na uroczystość Inauguracji
na godz. 13.00. do Auli „Florianka”.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Kraków, dnia 17 września 2018 r.


TERMINY – początek roku akademickiego 2018/2019:

2 października godz. 10.00 – spotkanie Władz Uczelni ze studentami I roku,
sala kameralna im. prof. Marka Stachowskiego /na parterze/

4 października od godz. 13.00 – Inauguracja Roku Akademickiego,
Aula ”Florianka” przy ul. Sereno Fenn’a 15

5 października godz. 10.00 – 13.00 – szkolenie BHP dla studentów,
sala koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar /na parterze/

7 października godz. 12.00 Msza św. inauguracyjna,
Kościół św. Krzyża, przy ul. św. Krzyża 23


Spotkanie studentów I roku
wszystkich wydziałów
z WŁADZAMI UCZELNI
odbędzie się
we wtorek 2 października br.
o godzinie 10.00. w sali kameralnej
im. prof. Marka Stachowskiego /na parterze/.


SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW

Szkolenie BHP obowiązkowe dla studentów I roku studiów z wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Akademii Muzycznej w Krakowie, kończące się zaliczeniem i wpisem do indeksu, odbędzie się 5 października w godz. 10.00 – 13.00. w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar (na parterze).

Studenci innych lat studiów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP       w zeszłym roku mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu i uzupełnienia wpisu w indeksie.

Prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Jan Pilch


STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmianami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia, proszę wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych staraniem się o stypendium na rok 2018/2019, o śledzenie strony internetowej Uczelni oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Studenci i doktoranci planujący ubieganie się o Stypendium Ministra proszeni są o kompletowanie swoich wybitnych osiągnięć wraz ze szczegółową ich dokumentacją.

prof. dr hab. Jan Pilch
Prorektor ds. studenckich


Drodzy Studenci,

w dniu dzisiejszym , tj.  19 września  2017, zostaną opublikowane nowe plany studiów, które w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 obowiązywać będą  WSZYSTKICH Państwa, nie tylko osoby dopiero rozpoczynające studia. Plany te dostępne będą na stronie internetowej Akademii w zakładkach: studenci / plany studiów oraz w systemie Nesos.

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z zawartością tych planów i zasadami profilowania swojego programu studiów (większa możliwość wyboru przedmiotów) i w konsekwencji dokonywania przemyślanych wyborów.

System wyboru przedmiotów: modułów, przedmiotów wybieralnych i fakultetów będzie uruchomiony w czwartek, 28 września o godz. 10:00, a zamknięty zostanie 2 października o godz. 10.00.

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz
Prorektor ds. dydaktyki i nauki


Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie,

Pragnę poinformować, iż w dniu 28.06.2017 r. Rada Wydziału Instrumentalnego przyjęła nowe plany studiów obowiązujące od października 2017 roku  wszystkich studentów naszego Wydziału.

Pragniemy zatem jak najszybciej zapoznać Państwa ze zmianami, dzięki którym będziecie Państwo mieli dużo większy wpływ na kształtowanie własnego planu studiów.

Stworzenie nowoczesnych „siatek godzin” stało się konieczne, by organizację na naszej uczelni dostosować do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym art.68 ust.1 pkt.2 i Rozporządzenia z 26.09 2016. Najważniejszymi zmianami było takie zorganizowanie planów studiów, aby każdy student naszej uczelni miał zapewniony wybór co najmniej 30% punktów ECTS zarówno na stopniu studiów licencjackich, jak  i uzupełniających magisterskich, a także możliwość zaliczenia kursów przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Dla wybranych specjalności na studiach  II stopnia będą dostępne moduły: solistyczny, kameralny, korepetytora,  wykonawstwo muzyki współczesnej, orkiestrowy i pedagogiczny.   Nowe plany studiów będą wkrótce dostępne w systemie NESOS. Informacje, skąd można pobrać plany, instrukcje oraz inne niezbędne informacje dotyczące ważnych terminów będziemy przesyłać sukcesywnie.  Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynki mailowej. Życzę Państwu miłych ostatnich dni wakacji.

Dziekan Wydziału Instrumentalnego,
dr hab. Mariusz Sielski

Więcej