Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Studenci wyjeżdżający


Uprzejmie informujemy, że dokumenty aplikacyjne może podpisywać w formie elektronicznej
lub papierowej dr Karolina Jarosz.
Prosimy o przesłanie dokumentów do podpisu na adres
karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 PRZED WYJAZDEM:

 • poszukaj informacji o uczelniach zagranicznych, programie zajęć i kadrze akademickiej
 • sprawdź strony http://erasmusplus.org.pl/, https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/uczelnie-partnerskie/ i
  https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/ i wstępnie ustal, do których trzech uczelni chcesz aplikować i jakie kraje wchodzą w grę
 • zasięgnij informacji u Koordynatora Erasmus+ i u stypendystów z lat poprzednich, sprawdź terminy i sposób aplikowania, wykaz przedmiotów i kalendarz akademicki na stronach internetowych uczelni zagranicznych
 • jeśli to możliwe, skontaktuj się z wybranym pedagogiem przedmiotu głównego z uczelni zagranicznej i dowiedz się czy są dostępne miejsca w jego klasie
 • wyślij  KARTĘ REJESTRACYJNĄ dostępną tu: https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/
  na e-mail: jarosz@amuz.krakow.pl
  – karta rejestracyjna jest dowodem zgłoszenia (lepiej zgłosić się do programu wcześniej, a następnie ewentualnie zrezygnować, niż wypełnić kartę zbyt późno)
  – w momencie wysyłania karty rejestracyjnej nie trzeba jeszcze wpisywać wybranych Uczelni
  – jeśli wybranej Uczelni nie ma na liście tu: https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/uczelnie-partnerskie/ koniecznie należy umieścić taką informację w karcie rejestracyjnej
 • odbierz e-mail informujący o terminie obowiązkowej ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ w języku obcym (szczegóły zostaną przesłane w późniejszym terminie)
 • weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 • odbierz e-mail informujący o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Warunki rekrutacji tu: https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dokumenty/ (po pozytywnym wyniku rekrutacji i otrzymaniu zgody na wyjazd każdy student ma prawo do wyjazdu na studia z tzw. stypendium„0” czyli bez dofinansowania. Warunki dofinansowania są przesyłane uczestnikom w późniejszym terminie)
 • po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymasz e-mail z informacją o SPOTKANIU INFORMACYJNYM na którym poznasz szczegóły dalszej procedury. Koniecznie weź udział w tym spotkaniu (obowiązkowo należy się zapoznać z wymogami instytucji przyjmującej, ponieważ każda z uczelni posiada osobny system aplikowania)
  Dowiesz się na nim m.in., co w dalszej kolejności trzeba będzie zrobić, np.:
  – złożyć podanie do Dziekana Wydziału o zgodę na wyjazd
  – przesłać linki z próbkami swoich możliwości
  – wypełnić LEARNING AGREEMENToraz wewnętrzne porozumienie o programie studiów
  – przedstawić dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucję przyjmującą

Szczegóły na spotkaniu!

 • Po otrzymaniu OFICJALNEGO ZAŚWIADCZENIA o przyjęciu na studia odbierz
  z biura Erasmus+ zaświadczenie i zgłoś się do NFZ z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • wypełnijDEKLARACJĘ TERMINÓW STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ, na podstawie której obliczony zostanie grant. Ostateczne daty pobytowe na dokumentach rozliczeniowych powinny zgadzać się z tą deklaracją. Należy więc dokładnie podać daty trwania semestrów w uczelni zagranicznej i pamiętać o mailowym poinformowaniu Koordynatora Erasmus+ o statusie STYPENDYSTY SOCJALNEGO (na dzień rozmowy kwalifikacyjnej). Stypendystom socjalnym może przysługiwać dodatkowy grant z programu POWER (jest to grant Erasmus+ powiększony o 200 EUR miesięcznie wypłacany w PLN – szczegóły w biurze Erasmus+)
 • sprawdź odpowiednio wcześnie najbardziej korzystne środki podróży oraz możliwości i warunki zakwaterowania
 • na ok. miesiąc przed wyjazdem podpisz UMOWĘ FINANSOWĄ (do umowy potrzebny jest nr konta bankowego EUR, SWIFT, nazwa i adres banku i dowód ubezpieczenia). Podpisanie umowy jest warunkiem uzyskania stypendium. Na ok. 14 dni przed wyjazdem Uczelnia przelewa na konto uczestnika pierwszą ratę (co najmniej 70% na każdy semestr)
 • sprawdź swoje prawa i obowiązki w Karcie Studenta Erasmusa+ https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/
 • wypełnij OBOWIĄZKOWY TEST JĘZYKOWYon-line (na tej podstawie można być zakwalifikowanym także do kursu językowego)

W TRAKCIE POBYTU:

 • ucz się i studiuj pilnie
 • w terminie do miesiąca zgłoś ewentualne ZMIANY w programie zajęć w instytucji przyjmującej, w celu sporządzenia CHANGES TO LEARNING AGREEMENT

PRZED WYJAZDEM Z INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ:

 • upewnij się, że będą wystawione w formie elektronicznej następujące dokumenty (bez nich nie będzie możliwe rozliczenie stypendium, co oznacza zwrot grantu):
  – TRANSCRIPT OF RECORDS
  – ZAŚWIADCZENIE O TERMINIE STUDIÓW (daty potwierdzające okres studiów mogą być ujęte również w Transcript of Records, ale muszą być zgodne z umową finansową. Uwaga: Grant Erasmus+ jest wypłacany zgodnie z liczbą dni, które widnieją w TRANSCRIPT OF RECORDS lub w POTWIERDZENIU Z UCZELNI PARTNERSKIEJ. Jeśli pobyt okaże się krótszy, uczestnik musi zwrócić należną różnicę zgodnie z tym jak różnica ta będzie wyliczona w służącym do tego odpowiednim narzędziu Erasmus+
  – Wszelkie zmiany należy zgłosić na e -mail: jarosz@amuz.krakow.pl
  najlepiej jeszcze przed powrotem do naszej Uczelni

PO POWROCIE:

 • w terminie do ok. 2. tygodni, zgodnie z zapisem w umowie finansowej, skontaktuj się z Działem Promocji i Współpracy Zewnętrznej (pok.223) i przedstaw wszystkie powyższe dokumenty
 • wypełnij on-line RAPORT STYPENDYSTY PROGRAMU ERASMUS+ i końcowy TEST JĘZYKOWY
 • …i udaj się do odpowiedniego Dziekanatu z TRANSCRIPT OF RECORDS w celu zaliczenia i uznania okresu studiów zagranicznych.

Dopiero po rozliczeniu powyższych dokumentów możliwe będzie pełne rozliczenie stypendium i otrzymanie brakującej raty stypendium.

Powodzenia!