Studenci wyjeżdżający


ETAP I – ZGŁOŚ SIĘ NA WYJAZD

CO NALEŻY ZROBIĆ?

1. ZAREJESTRUJ SIĘ DO 20 GRUDNIA 2023 – wyślij wypełnioną Kartę Rejestracyjną (po polsku lub po angielsku) na adres karolina.jarosz@amuz.krakow.pl (szczegóły w zakładce REJESTRACJA ERASMUS+ 2024/25)

2. Poczekaj na mail zwrotny, potwierdzający rejestrację.

Pamiętaj, że karta rejestracyjna jest dowodem zgłoszenia (lepiej zgłosić się do programu wcześniej, a następnie ewentualnie zrezygnować, niż wypełnić kartę zbyt późno). W momencie wysyłania karty rejestracyjnej nie trzeba jeszcze mieć wybranych Uczelni.

HURRA! TO WSZYSTKO! Pierwszy etap za Tobą.

 

ETAP II – SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI I PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKUJĄCEJ

 1. Poszukaj informacji o uczelniach zagranicznych, programie zajęć i kadrze akademickiej – będą Ci potrzebne W STYCZNIU, podczas rozmowy kwalifikującej na wyjazd.
 2. Sprawdź strony http://erasmusplus.org.pl/, https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/uczelnie-partnerskie/https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/ i wstępnie ustal, do których TRZECH UCZELNI chcesz aplikować i jakie kraje wchodzą w grę.
 3. Sprawdź terminy i sposób aplikowania, wykaz przedmiotów i kalendarz akademicki na stronach internetowych uczelni zagranicznych.
 4. Jeśli to możliwe, skontaktuj się z wybranym pedagogiem przedmiotu głównego z uczelni zagranicznej i dowiedz się czy są dostępne miejsca w jego klasie.
 5. Jeśli wybranej Uczelni nie ma na liście tu: https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/uczelnie-partnerskie/, podaj tę informację na rozmowie kwalifikacyjnej.

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 1. Odbierz e-mail informujący o terminie obowiązkowej rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym (szczegóły zostaną przesłane w późniejszym terminie).
 2. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej, na której m.in. podasz swoje wybrane TRZY UCZELNIE.
 3. Odbierz e-mail informujący o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
  Warunki rekrutacji tu: https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dokumenty/.
 4. Pozytywny wynik rekrutacji i otrzymanie zgody na wyjazd nie gwarantują otrzymania dofinansowania. Warunki dofinansowania są przesyłane uczestnikom w późniejszym terminie (na tym etapie student zyskuje prawo do wyjazdu na studia z tzw. stypendium „0”, czyli bez dofinansowania).

ETAP IV – SPOTKANIE INFORMACYJNE (dla osób zakwalifikowanych na wyjazd)

 1. Po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymasz e-mail z informacją o SPOTKANIU INFORMACYJNYM, na którym poznasz szczegóły dalszej procedury.
 2. Koniecznie weź udział w tym spotkaniu (obowiązkowo należy się zapoznać z wymogami instytucji przyjmującej, ponieważ każda z uczelni posiada osobny system aplikowania).
 3. Na spotkaniu dowiesz się, co w dalszej kolejności trzeba będzie zrobić, między innymi będzie to:
  – złożenie podania do Dziekana Wydziału o zgodę na wyjazd
  – przesłanie linków z próbkami swoich możliwości
  – wypełnienie LEARNING AGREEMENT oraz wewnętrznego porozumienia o programie studiów
  – przedstawienie dodatkowych dokumentów wymaganych przez instytucję przyjmującą

Szczegóły na spotkaniu!

 

ETAP V – DOKUMENTY

 1. Odbierz z biura Erasmus+ OFICJALNE ZAŚWIADCZENIE o przyjęciu na studia.
 2. Zgłoś się do NFZ z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 3. Wypełnij DEKLARACJĘ TERMINÓW STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ, na podstawie której obliczony zostanie grant. Ostateczne daty pobytowe na dokumentach rozliczeniowych powinny zgadzać się z tą deklaracją. Podaj więc dokładne daty trwania semestrów w uczelni zagranicznej i pamiętaj o mailowym poinformowaniu Koordynatora Erasmus+ o statusie STYPENDYSTY SOCJALNEGO lub STUDENTA O MNIEJSZYCH SZANSACH (definicje). Osobom o mniejszych szansach przysługuje dodatkowe dofinansowanie – szczegóły w biurze Erasmus+.
 4. Około miesiąc przed wyjazdem podpisz UMOWĘ FINANSOWĄ (do umowy potrzebny jest nr konta bankowego EUR, SWIFT, nazwa i adres banku i dowód ubezpieczenia). Podpisanie umowy jest warunkiem uzyskania stypendium. Na ok. 14 dni przed wyjazdem Uczelnia przelewa na konto uczestnika pierwszą ratę (zazwyczaj jest to 80% stypendium).


ETAP VI – PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 1. Sprawdź odpowiednio wcześnie najbardziej korzystne środki podróży oraz możliwości i warunki zakwaterowania. Zdecyduj, jak będzie wyglądała TWOJA PODRÓŻ. Sprawdź stawki na wyjazd i zasady podróżowania standardowymi i ekologicznymi środkami transportu na stronie erasmusplus. Zdecyduj, czy będziesz podróżować standardowymi czy ekologicznymi środkami transportu (“green travel“). Skontaktuj się z biurem Erasmus, jeśli masz jakieś pytania.
 2. Sprawdź swoje prawa i obowiązki w Karcie Studenta Erasmusa+ https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/.
 3. Wypełnij OBOWIĄZKOWY TEST JĘZYKOWY on-line (na tej podstawie można być zakwalifikowanym także do kursu językowego).

 

STUDIA ZA GRANICĄ!

W TRAKCIE POBYTU:

 • ucz się i studiuj pilnie
 • w terminie do miesiąca zgłoś ewentualne ZMIANY w programie zajęć w instytucji przyjmującej, w celu sporządzenia dokumentu CHANGES TO LEARNING AGREEMENT
 • PRZED WYJAZDEM Z INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ upewnij się, że będą wystawione w formie elektronicznej następujące dokumenty (bez nich nie będzie możliwe rozliczenie stypendium, co oznacza zwrot grantu):
  – TRANSCRIPT OF RECORDS,
  – ZAŚWIADCZENIE O TERMINIE STUDIÓW (daty potwierdzające okres studiów mogą być ujęte również w Transcript of Records, ale muszą być zgodne z umową finansową.

Uwaga: Grant Erasmus+ jest wypłacany zgodnie z liczbą dni, które widnieją w TRANSCRIPT OF RECORDS lub w POTWIERDZENIU Z UCZELNI PARTNERSKIEJ. Jeśli pobyt okaże się krótszy, uczestnik musi zwrócić należną różnicę zgodnie z tym jak różnica ta będzie wyliczona w służącym do tego odpowiednim narzędziu Erasmus+

 

PO POWROCIE:

 • w terminie do ok. 2. tygodni, zgodnie z zapisem w umowie finansowej, skontaktuj się z Działem Promocji i Współpracy Zewnętrznej (ul. Potebni 7, pok. 223) i przedstaw wszystkie powyższe dokumenty,
 • wypełnij on-line RAPORT STYPENDYSTY PROGRAMU ERASMUS+ i końcowy TEST JĘZYKOWY,
 • …i udaj się do odpowiedniego Dziekanatu z TRANSCRIPT OF RECORDS w celu zaliczenia i uznania okresu studiów zagranicznych.

Dopiero po rozliczeniu powyższych dokumentów możliwe będzie pełne rozliczenie stypendium i otrzymanie brakującej raty stypendium.

Powodzenia!