Show more options Hide more options

Scholarships and grants


28.07.2023

Regulamin Świadczeń
dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów AMKP

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 2 do Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż na jednym kierunku

Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów o wysokości dochodów świadczenia pomocy materialnej

Załącznik nr 4 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku pierwszego stopnia

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7A Zasady oceny Kompozycja i teoria muzyki

Załącznik nr 7B Zasady oceny Dyrygentura

Załącznik nr 7C Zasady oceny Edukacja Artystyczna

Załącznik nr 7D Zasady oceny Muzyka kościelna

Załącznik nr 7E Zasady oceny Instrumentalistyka

Załącznik nr 7F Zasady oceny Jazz Muzyka Improwizowana

Załącznik nr 7G Zasady oceny Wokalistyka

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w DS AMKP


ARCHIWUM