Show more options Hide more options

ARTISTIC AND RESEARCH ACTIVITY


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zakres działania:

– realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności artystyczno-badawczej Katedr Akademii Muzycznej w Krakowie;

– współpraca z prorektorem właściwym do spraw nauki i rozwoju oraz kierownikami katedr w zakresie realizacji działalności artystyczno-badawczej Katedr oraz w zakresie przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej;

– współpraca z pracownikami akademii przy przygotowaniu naukowych inicjatyw projektowych;

– nadzór nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej podziału subwencji z MNiSW na poszczególne Katedry, w tym: przygotowaniem harmonogramów i kalkulacji wstępnych kosztów, nadzorowanie wydatków;

– nadzór nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej podziału subwencji z MNiSW dla doktorantów, w tym: przygotowanie kalkulacji wstępnych kosztów, nadzorowanie nad wydatkowaniem środków;

– nadzór nad przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji (pisma do Rektora w sprawie zawarcia umów z osobami wykonującymi zadania artystyczno-badawcze w poszczególnych Katedrach, udziału pracowników badawczo-dydaktycznych w konferencjach i sympozjach) oraz współudział w organizowaniu w Uczelni konferencji naukowych i prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;

– wspieranie i koordynowanie procesu przygotowywania wniosków o finansowanie badań naukowych do Narodowego Centrum Nauki (NCN) zarówno dla nauczycieli akademickich jak i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie;

– przygotowanie umów dotyczących projektów badawczych pomiędzy NCN a Akademią oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ich realizacją;

– przygotowanie umów o finansowanie stypendiów dla wybitnym młodych naukowców.