Show more options Hide more options

Student Government


Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego:

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Maksymilian Żelazny – maksymilian.zelazny@amuz.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego URSS
Jakub Kędzior – jakub.kedzior@amuz.krakow.pl

Przewodniczący WRSS I Wydziału
Yarema Korolyshynyarema.korolyshyn@amuz.krakow.pl

Przewodniczący WRSS II Wydziału
Cezary Łagan – cezary.lagan@amuz.krakow.pl

Przewodnicząca WRSS III Wydziału
Mariana Poltorak – mariana.poltorak@amuz.krakow.pl


Przedstawiciele Samorządu w Radach Wydziałów:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Jakub Kędzior
Yarema Korolyshyn
Aleksandra Gorgoń
Olga Demeter
Karolina Świstak

Wydział Instrumentalny

Cezary Łagan
Beata Zawiła
Dominik Gilewski
Filip Zgorzelski
Jan Olesz
Michał Wolan
Klaudia Łoboda
Zuzanna Haberka

Wydział Wokalno – Aktorski

Marianna Poltorak
Yana Gurtovaya
Adrian Domarecki
Mariola Siepak
Zuzanna Kozłowska