Muzyka Kościelna


Akompaniament liturgiczny

LIC

akomp. LIC R I sem I 2019-2020

akomp. LIC R I sem II 2019-2020

akomp. LIC R II sem I 2019-2020

akomp. LIC R II sem II 2019-2020

akomp. LIC R III sem I 2019 – 2020

akomp. LIC R III sem II 2019 – 2020

MGR

Sylabus Akompaniament Liturgiczny rok I sem I 2019-2020 MGR

Sylabus Akompaniament Liturgiczny rok I sem II 2019-2020 MGR

Sylabus Akompaniament Liturgiczny rok II sem I 2019-2020 MGR-1

Sylabus Akompaniament Liturgiczny rok II sem II 2019-2020 MGR

Analiza dzieł muzyki religijnej

IIIsemL

IIIsemZ

IIsemL

IIsemZ

Cheironomia

Cheironomia

Chór

Chór I,II, III LIC sem. Z i L

Chór I-II SUM sem. Z i L

Czytanie partytur

sylabus lic1 2019-2020

sylabus lic2 2019-2020

Dyrygowanie

LIC

Dyrygowanie II lic sem. II 2019-2020

Dyrygowanie II lic sem.I 2019-2020

Dyrygowanie III lic sem. I 2019-2020

Dyrygowanie III lic sem. II 2019-2020

MGR

Dyrygowanie I sum sem. II 2019-2020

Dyrygowanie I sum sem.I 2019-2020

Dyrygowanie II sum sem. I 2019-2020

Dyrygowanie II sum sem. II 2019-2020

Emisja głosu

LIC

1. Emisja głosu rok I lic sem. II 2019-20

2.Emisja głosu rok II lic sem. I 2019-20

3.Emisja głosu rok II lic sem. II 2019-20

4.Emisja głosu rok III lic sem. I 2019-20

5.Emisja głosu rok III lic sem. II 2019-20

Emisja głosu I LIC sem. I zbiorowa

Estetyka muzyki

estetyka muzyki sem Z

Harmonia

Harmonia Funkcyjna

Sylabus HARM sem.I 2019 2020

Sylabus HARM sem.II 2019 2020

Sylabus HARM sem.III 2019 2020

Sylabus HARM sem.IV 2019 2020

Harmonia modalna

Historia chorału gregoriańskiego

Historia śpiewu gregoriańskiego

Historia filozofii

Sylabus MK Historia Filozofii III LIC semestr letni 2018-2019 dr Adam Workowski

Sylabus MK Historia Filozofii III LIC semestr zimowy 2018-2019 dr Adam Workowski

Historia Kościoła

historia kościoła rok I sem Z

Historia kultury

Sylabus HIstoria Kultury

Historia muzyki organowej

Historia Muzyki Organowej semestr I 2019-2020.POPdoc

Historia Muzyki Organowej semestr II 2019-2020doc-POP

Historia. Pedagogika kultury

PEDAGOGIKA KULTURY SYLABUS

Improwizacja

Improwizacja rok I sem I-1

Improwizacja rok I sem II-1

Improwizacja rok II sem I

Improwizacja rok II sem II

Komunikacja społeczna

Kształcenie słuchu

Sylabus KS sem.I 2019 2020

Sylabus KS sem.II 2019 2020

Sylabus KS sem.III 2019 2020

Sylabus KS sem.IV 2019 2020

Liturgika

liturgika I sem. I PB

liturgika I sem. IIPB

liturgika II sem. IIPB

liturgika II sem. IPB

Modul I LIC

Czytanie nut głosem

Sylabus czyt. nut głosem sem.I 2019 2020

Sylabus czyt. nut głosem sem.II 2019 2020

Fortepian

Fortepian Moduł I LIC I sem. Z i L

Fortepian Moduł I LIC II sem. Z i L

Historia muzyki

I rok_sem I cw

I rok_sem I

I rok_sem II cw

I rok_sem II

II rok_sem I cw

II rok_sem I

II rok_sem II cw

II rok_sem II

III rok_sem I cw

III rok_sem I

III rok_sem II cw

III rok_sem II

Modul I SUM

Emisja

MGR

6.Emisja głosu rok I sum sem I 2019-20

7.Emisja głosu rok I sum sem II 2019-20

7.Emisja głosu rok II sum sem L 2019-20

7.Emisja głosu rok II sum sem Z 2019-20

Improwizacja lit

Sylabus Improwizacja Liturgiczna rok I sem I 2019-2020

Sylabus Improwizacja Liturgiczna rok I sem II 2019-2020

Sylabus Improwizacja Liturgiczna rok II sem I 2019-2020

Sylabus Improwizacja Liturgiczna rok II sem II 2019-2020

Kontrapunkt

Kontrapunkt zimowy

Kontrapunkt letni

Kontrapunkt rok III sem I (1)

kontrapunkt rok III sem II (1)

Modul II LIC

Fortepian historyczny

Fortepian historyczny Moduł II LIC I sem. L

Fortepian historyczny Moduł II LIC I sem. Z

Komputerowe kształcenie słuchu

Literatura muzyczna

Modul II SUM

Czytanie partytur

sylabus sum1 2019-2020

sylabus sum2 2019-2020

Kompozycja liturgiczna

Sylabus Kompoz. Liturg. 2018-2019 R.I s.I

Sylabus Kompoz. Liturg. 2018-2019 R.I s.II

Śpiew solowy

Organoznastwo

Organoznawstwo Sylabus II r. I sem LIC KM

Organoznawstwo Sylabus II r. I sem LIC

Organoznawstwo Sylabus II r. II sem LIC

Organy

LIC

Organy LIC 1 Letni

Organy LIC 1 Zimowy

Organy LIC 2 Letni

Organy LIC 2 Zimowy

Organy LIC 3 Letni

Organy LIC 3 Zimowy

MGR

Organy SUM I Letni

Organy SUM I Zimowy

Organy SUM II Letni

Organy SUM II Zimowy

Praktyki akompaniament lit

praktyki akomp LIC III sem IIPB

praktyki akomp LIC III sem IPB

Praktyki chór

praktyki chór LIC III sem.IIPB

praktyki chór LIC III sem.IPB

Praktyki zawodowe I LIC

Praktyki I lic.sem.Z i L

Praktyki II lic.sem. Zi L

Praktyki zawodowe I SUM

Praktyki zawodowe I mgr.sem.IIPB

Praktyki zawodowe I mgr.sem.IPB

Praktyki zawodowe II mgr.sem.IIPB

Prawodawstwo muzyki liturgicznej

Prawodawstwo rok III sem Z i L 2019_20

Propedeutyka teologii

Prosem.Seminarium

Proseminarium rok II sem Z i L 2019_20

Seminarium naukowe rok III sem Z i L 2019_20

Seminarium naukowe SUM rok I i II sem Z i L 2019_20

Schola gregoriańska

Schola I i II SUM letni

Schola I i II SUM zimowy

Schola ROK II i III LIC letni

Schola ROK II i III LIC ZIMOWY

Semiologia chorału

Semiologia gregoriańska

Technologia informacyjna

technologia informacyjna 2019 2020 sylabus

Teologia a sztuka

Teologia muzyki

teologia muzyki sem Z i L

Teoria chorału

Teoria chorału gregoriańskiego