Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Szczegółowe wymagania programowe


Szczegółowy opis aktualnych programów egzaminów wstępnych można znaleźć w Informatorach poszczególnych wydziałów:

Informator – Wydział I – Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (pdf)

Informator – Wydział II – Instrumentalny (pdf)

Informator – Wydział III – Wokalno-Aktorski (pdf)

oraz w zakładkach na naszej stronie:

STUDIA I STOPNIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
kompozycjateoria muzyki

DYRYGENTURA
dyrygentura

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK MUZYCZNYCH
edukacja muzyczna | rytmikadyrygentura chóralnadyrygentura w zakresie orkiestr dętych

MUZYKA KOŚCIELNA
muzyka kościelna

INSTRUMENTALISTYKA
fortepian | organymuzyka dawnagitara klasyczna, harfaskrzypce, altówkawiolonczela, kontrabas, fidele kolanoweinstr. dęte drewn., akordeoninstr. dęte blaszane | perkusjakameralistyka

JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA
fortepian | kontrabas | flet | saksofon | trąbka | puzon | perkusja | gitara | gitara basowa | skrzypce | aranżacja i kompozycja jazzowa

WOKALISTYKA
wokalistyka

 

STUDIA II STOPNIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
kompozycjateoria muzyki

DYRYGENTURA
dyrygentura

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK MUZYCZNYCH
nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych | rytmikadyrygentura chóralnadyrygentura w zakresie orkiestr dętych

MUZYKA KOŚCIELNA
muzyka kościelna

INSTRUMENTALISTYKA
fortepian | organymuzyka dawnagitara klasyczna, harfaskrzypce, altówkawiolonczela, kontrabas, fidele kolanoweinstrumenty dęte drewniane, akordeoninstrumenty dęte blaszaneperkusjakameralistyka

JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA
fortepian | kontrabas | flet | saksofon | trąbka | puzon | perkusja | gitara | gitara basowa | skrzypce | aranżacja i kompozycja jazzowa

WOKALISTYKA
wokalistyka