SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
WOKALISTYKA

Studia I stopnia

Etap I.
Egzamin kierunkowy – wokalny (wykonane z pamięci):
• aria barokowa (w języku włoskim)
• utwór dowolny (z zakresu muzyki klasycznej – nie rozrywkowej)

Etap II.
Egzamin kierunkowy – wokalny (utwory inne niż w I etapie, wykonane z pamięci):
• aria operowa lub oratoryjna
• pieśń

Egzamin uzupełniający – badanie predyspozycji aktorskich:
• interpretacja utworu literackiego: wiersz lub fragment prozy (wykonany z pamięci; dla obcokrajowców dopuszcza się interpretację w języku angielskim);
• wykonanie zadanej scenki/etiudy aktorskiej.

Prezentowane utwory wokalne wykonane z pamięci muszą być wybrane wyłącznie z repertuaru muzyki klasycznej (nie rozrywkowej).

Etap III.
Egzamin uzupełniający.
• egzamin klauzurowy;
• samodzielne przygotowanie wskazanego utworu wokalnego w określonym czasie, w sali z dostępnością instrumentu (fortepian, pianino) oraz jego prezentacja z towarzyszeniem fortepianu.