Jazz i muzyka improwizowana


Kierunek Jazz i muzyka improwizowana jako cykl kształcenia na studiach licencjackich pierwszego stopnia oraz studiach magisterskich drugiego stopnia zostanie uruchomiony w roku akademickim 2022/2023 w ramach struktur Wydziału Instrumentalnego.

Utworzenie tego kierunku było naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju specjalności jazzowych istniejących od 2008 roku, a także potrzebie ciągłej rewizji sposobu nauczania muzyki jazzowej w obliczu tempa jej rozwoju i różnorodności stylistycznej.

Skupienie specjalności jazzowych w ramach odrębnego kierunku umożliwiło wprowadzenie niezbędnych korekt w programie studiów, tak aby był bardziej dopasowany do specyfiki zagadnień i problematyki muzyki jazzowej, zaś wyeksponowanie w nazwie nowego kierunku pojęcia improwizacji, wyraża i podkreśla jej rolę w procesie twórczego zajmowania się tą dziedziną muzyki, szczególnie w obliczu współczesnych trendów jej wykonawstwa.

Program kształcenia koncentruje się na zdobywaniu niezbędnych umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłym absolwentom sprawne funkcjonowanie na profesjonalnym rynku muzycznym i budowanie swoich karier. Kładzie również nacisk na rozwijanie ich kreatywności i wspieranie własnych inicjatyw.

Kierunek Jazz i muzyka improwizowana daje możliwość studiowania na następujących specjalnościach:

• gra na fortepianie
• gra na kontrabasie
• gra na flecie poprzecznym
• gra na saksofonie
• gra na trąbce
• gra na puzonie
• gra na perkusji i instrumentach perkusyjnych
• gra na gitarze
• gra na gitarze basowej
• gra na skrzypcach
• aranżacja i kompozycja jazzowa

Zapraszam!
dr hab. Piotr Wyleżoł, prof. AMKP
Kierownik Katedry Jazzu

piotr.wylezol@amuz.krakow.pl
www.piotrwylezol.com