Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Kontakt


DZIAŁ NAUCZANIA

mgr Stanisław Janik – Kierownik
p. 309
tel. +48 12 4220217
stanislaw.janik@amuz.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
p. 307

mgr inż. Marta Strzebońska
marta.strzebonska@amuz.krakow.pl

mgr Dorota Odorowicz
dorota.odorowicz@amuz.krakow.pl

mgr Kamila Korzeniowska
kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 78 44
tel. +48 12 422 04 55 w. 107
fax +48 12 422 44 55

Dziekanat Wydziału Instrumentalnego
p.306

mgr Anna Gatkowska-Fichtel
anna.fichtel@amuz.krakow.pl

mgr Agnieszka Piękoś
agnieszka.piekos@amuz.krakow.pl

mgr Filip Krzywoń
filip.krzywon@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 43 22
tel. +48 12 422 04 55 w. 117
fax +48 12 422 44 55