Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

Akty prawne


  • Uchwała nr 16/2022 z dnia 29 czerwca 2023 r. – w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

  • Zarządzenie nr 7/2024 – w sprawie terminów egzaminów wstępnych
    na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie