Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Opłaty


Opłata za egzamin wstępny i postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wynosi:

1) 150 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów I i II stopnia (na jeden kierunek studiów),

2) wielokrotność kwoty 150 złotych w przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie do Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na więcej niż jeden kierunek studiów (studia I i II stopnia, odpowiednio do liczby kierunków).

Numer  konta bankowego na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną w złotówkach:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje