Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

Opłaty


Opłata za egzamin wstępny i postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wynosi 150 zł*.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
Kwota: 150,00 PLN*
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje

*W PRZYPADKU ZDAWANIA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN KIERUNEK STUDIÓW NALEŻY WPŁACIĆ WIELOKROTNOŚĆ TEJ KWOTY ORAZ PODAĆ NAZWY WYDZIAŁÓW/KIERUNKÓW, NA KTÓRE SIĘ APLIKUJE. OPŁATA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA KONCIE UCZELNI NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU.

Ponadto, kandydat wysyła skan dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni (przez system MERK).

 

Payment information for foreigners:
Akademia Muzyczna w Krakowie
Sw. Tomasza Street 43, 31-027 Krakow
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW