Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

Sekretarze


LISTA POWOŁANYCH SEKRETARZY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
AMKP 2023/2024

Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
dr Łukasz Nędza – lukasz.nedza@amuz.krakow.pl

 

 

I. NA WYDZIALE TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr Ilona Iwańska – ilona.iwanska@amuz.krakow.pl

 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA

KOMPOZYCJA
Sekretarz:
dr Michał Gronowicz – michal.gronowicz@amuz.krakow.pl

TEORIA
Sekretarz:
dr Małgorzata Pawłowska – malgorzata.pawlowskal@amuz.krakow.pl

KIERUNEK: DYRYGENTURA

Sekretarze:
dr Dominika Micał – dominika.mical@amuz.krakow.pl
dr Jarosław Płonka – jaroslaw.plonka@amuz.krakow.pl

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Sekretarz:
dr Kinga Rolka – kinga.rolka@amuz.krakow.pl

KIERUNEK: MUZYKA KOŚCIELNA

Sekretarz:
dr Daniel Prajzner – daniel.prajzner@amuz.krakow.pl

 


II. NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. Piotr Różański – piotr.rozanski@amuz.krakow.pl

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Katedra Instrumentów Dawnych
Sekretarz:
dr Anna Wiktoria Swoboda – anna.swoboda@amuz.krakow.pl

Katedra Organów
Sekretarz:
mgr Krzysztof Musiał – krzysztof.musial@amuz.krakow.pl

Katedra Gitary i Harfy
Sekretarz:
mgr Adrian Nowak – adrian.nowak@amuz.krakow.pl

Katedra Fortepianu
Sekretarze:
dr Krzysztof Książek – krzysztof.ksiazek@amuz.krakow.pl
dr Mateusz Kurcab – mateusz.kurcab@amuz.krakow.pl
mgr Aleksandra Dąbek – aleksandra.dabek@amuz.krakow.pl

Katedra Skrzypiec i Altówki
Sekretarze:
mgr Mateusz Kasprzak-Łabudziński (skrzypce) mateusz.kasprzak.labudzinski@amuz.krakow.pl
mgr Aleksandra Steczkowska (skrzypce) – aleksandra.steczkowska@amuz.krakow.pl
mgr Damian Kułakowski (altówka) – damian.kulakowski@amuz.krakow.pl
mgr Paweł Riess (altówka) – pawel.riess@amuz.krakow.pl

Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu
Sekretarze:
mgr Monika Krasicka-Gajownik – monika.krasicka.gajownik@amuz.krakow.pl
mgr Paweł Czarakcziew – pawel.czarakcziew@amuz.krakow.pl

Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu
Sekretarze:
dr Magdalena Margańska-Dec (klarnet, fagot) – magdalena.marganska.dec@amuz.krakow.pl
mgr Maksymilian Lipień (flet, obój) – maksymilian.lipien@amuz.krakow.pl
dr Wiesław Ochwat (saksofon) – wieslaw.ochwat@amuz.krakow.pl
dr Magdalena Margańska-Dec (akordeon) – magdalena.marganska.dec@amuz.krakow.pl

Katedra Perkusji i Muzyki Współczesnej
Sekretarz:
mgr Tomasz Arnold – tomasz.arnold@amkp.edu.pl

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych
Sekretarze:
mgr Karol Gajda – karol.gajda@amuz.krakow.pl
mgr Paweł Cal – pawel.cal@amuz.krakow.pl
mgr Krystian Jarosz – krystian.jarosz@amuz.krakow.pl
mgr Wojciech Kaszuba – wojciech.kaszuba@amuz.krakow.pl
mgr Michał Olearczyk – michal.olearczyk@amuz.krakow.pl

Katedra Kameralistyki
Sekretarze:
mgr Anna Wielgus-Nowak – anna.wielgus.nowak@amuz.krakow.pl
mgr Dominika Grzybacz – dominik.grzybacz@amuz.krakow.pl

 

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA

Sekretarze:
mgr Gabriel Niedziela – gabriel.niedziela@amuz.krakow.pl
mgr Mateusz Pałka – mateusz.palka@amkp.edu.pl

 


III. NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr Łukasz Dulewicz – lukasz.dulewicz@amuz.krakow.pl

 

KIERUNEK: WOKALISTYKA

Sekretarz:
dr Łukasz Dulewicz – lukasz.dulewicz@amuz.krakow.pl