Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Sekretarze


REKRUTACJA 2022/2023
LISTA SEKRETARZY POWOŁANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH

Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
dr Łukasz Nędza – lukasz.nedza@amuz.krakow.pl

I. NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

Sekretarz główny wydziału:
dr hab. Piotr Różanski – piotr.rozanski@amuz.krakow.pl

KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA

Katedra Instrumentów Dawnych
Sekretarz:
dr Anna Wiktoria Swoboda – anna.swoboda@amuz.krakow.pl

Katedra Organów
Sekretarz:
mgr Krzysztof Musiał – krzysztof.musial@amuz.krakow.pl

Katedra Gitary i Harfy
Sekretarz:
mgr Adrian Nowak – adrian.nowak@amuz.krakow.pl

Katedra Fortepianu
Sekretarze:
dr Piotr Kowal – piotr.kowal@amuz.krakow.pl
dr Mateusz Kurcab – mateusz.kurcab@amuz.krakow.pl
mgr Aleksandra Dąbek – aleksandra.dabek@amuz.krakow.pl

Katedra Skrzypiec i Altówki
Sekretarze:
mgr Mateusz Kasprzak-Łabudziński – mateusz.kasprzak.labudzinski@amuz.krakow.pl
mgr Aleksandra Steczkowska – aleksandra.steczkowska@amuz.krakow.pl
mgr Damian Kułakowski – damian.kulakowski@amuz.krakow.pl

Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu
Sekretarze:
mgr Monika Krasicka-Gajownik – monika.krasicka.gajownik@amuz.krakow.pl
mgr Paweł Czarakcziew – pawel.czarakcziew@amuz.krakow.pl

Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu
Sekretarze:
mgr Magdalena Margańska-Dec – magdalena.marganska.dec@amuz.krakow.pl
mgr Maksymilian Lipień – maksymilian.lipien@amuz.krakow.pl

Katedra Perkusji i Muzyki Współczesnej
Sekretarz:
dr Justyna Piękoś-Kędzierska – justyna.piekos.kedzierska@amuz.krakow.pl

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych
Sekretarze:
mgr Karol Gajda – karol.gajda@amuz.krakow.pl
mgr Paweł Cal – pawel.cal@amuz.krakow.pl
mgr Krystian Jarosz – krystian.jarosz@amuz.krakow.pl
mgr Wojciech Kaszuba – wojciech.kaszuba@amuz.krakow.pl
mgr Michał Olearczyk – michal.olearczyk@amuz.krakow.pl

Katedra Kameralistyki
Sekretarze:
mgr Anna Wielgus-Nowak – anna.wielgus.nowak@amuz.krakow.pl
mgr Dominika Grzybacz – dominik.grzybacz@amuz.krakow.pl

KIERUNEK JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA

Sekretarze:
dr Marcin Ślusarczyk – marcin.slusarczyk@amuz.krakow.pl
mgr Grzegorz Pałka – grzegorz.palka@amuz.krakow.pl


II. NA WYDZIALE TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Sekretarz główny wydziału:
dr Ilona Iwańska – ilona.iwanska@amuz.krakow.pl

KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA

KOMPOZYCJA
Sekretarz:
dr Michał Gronowicz – michal.gronowicz@amuz.krakow.pl

TEORIA
Sekretarz:
dr Dominika Micał – dominika.mical@amuz.krakow.pl

KIERUNEK DYRYGENTURA

Sekretarz:
dr Patrycja Pieczara – patrycja.pieczara@amuz.krakow.pl

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Sekretarz:
mgr Paulina Karp – paulina.karp@amuz.krakow.pl

KIERUNEK MUZYKA KOŚCIELNA

Sekretarz:
dr Daniel Prajzner – daniel.prajzner@amuz.krakow.pl


III. NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM

KIERUNEK WOKALISTYKA

Sekretarz główny:
dr Łukasz Dulewicz – lukasz.dulewicz@amuz.krakow.pl