Gitara klasyczna i harfa


Katedra Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego przygotowuje młodych muzyków do wykonywania zawodu solisty, kameralisty i pedagoga.
Proponujemy studia pod kierunkiem uznanych specjalistów naszej dziedziny.

Duży nacisk kładziemy na wszechstronność kształcenia. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach poszerzających ich wiedzę i horyzonty artystyczne, jak między innymi: kameralistyka, aranżacja na zespoły gitarowe, literatura gitarowa, improwizacja, improwizacja jazzowa, praktyka nagraniowa, metodyka, praktyka wykonawcza muzyki dawnej (plany studiów).
Studenci mają także możliwość konsultacji ze specjalistą z zakresu psychologii muzyki.

Celem studiów na kierunku Harfa jest ukazanie szerokich możliwości wykonawczych tego instrumentu. W centrum tych działań znajduje się praca nad repertuarem solowym i znajomością jak najszerszego repertuaru orkiestrowego. Osoby pragnące rozwijać swe umiejętności na harfie haczykowej mają możliwość grania na najnowszej harfie zakupionej przez naszą uczelnię – Camac Excalibur. Lato witamy organizując wspólnie z POSM II stopnia Krakowskie Warsztaty Harfowe.

Z Katedrą Gitary i Harfy stale współpracują uznani specjaliści:
Tatiana Stachak prowadząca zajęcia z metodyki gitarowej,
Jakub Nedoborek zajęcia z propedeutyki muzyki flamenco,
– Profesorem wizytującym od roku akademickiego 2021/2022 jest wybitny gitarzysta i pedagog, Carlo Marchione, profesor Królewskiego Konserwatorium w Maastricht,
– Profesor Florence Sitruk prowadząca wykłady i lekcje otwarte dla harfistów.

W kolejnym roku akademickim wiele uwagi poświęcimy harfowej improwizacji i aranżacji pod kierunkiem gości z Wielkiej Brytanii i Włoch – Eleanor Turner i Paoli Devoti.

Katedra Gitary i Harfy organizuje wydarzenia cykliczne, koncerty, audycje oraz seminaria i klasy mistrzowskie z wybitnymi artystami naszej specjalności (w bieżącym roku akademickim byli to m.in.: Hopkinson Smith, Leszek Potasinski, Claudio Maccari Paolo Pugliese, Ewa Jabłczyńska, Dariusz Kupiński).
Corocznym zwieńczeniem działalności artystyczno-naukowej Katedry są Dni Bobrowicza, obejmujące występy uznanych solistów i zespołów, wykłady, lekcje otwarte, spotkania z lutnikami, wystawy instrumentów i publikacji muzycznych. Tegoroczne Dni Bobrowicza zaplanowane są na 20-22 maja.

Przy Katedrze ożywioną działalność prowadzi Koło Naukowe Gitarzystów, organizujące spotkania z lutnikami, warsztaty fizjoterapii, koncerty i audycje. Koło Naukowe jest także współorganizatorem studenckich koncertów wymiennych z innymi uczelniami muzycznymi, m.in. z Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina w Warszawie i Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Katedra dysponuje kopiami gitar barokowych i romantycznych wykorzystywanymi w pracy nad repertuarem historycznym.
Studenci Katedry mają zapewniony dostęp do akompaniatorów (fortepian, pianoforte, klawesyn).
Mają także możliwość wzięcia udziału w uczelnianym konkursie „Gram z orkiestrą”, którego laureaci występują jako soliści z orkiestrami polskich filharmonii.

Dla kogo:

 • dla chcących grać muzykę i nieustannie odkrywać jej piękno
 • dla twórczych umysłów generujących szalone pomysły
 • dla niezależnie myślących indywidualistów
 • dla miłośników wielowiekowych tradycji muzycznych
 • dla muzycznych wizjonerów

Nauczysz się:

 • zaglądać głębiej w swoją duszę i zgłębiać to, co w duszy gra
 • w większym stopniu korzystać z tajników warsztatu instrumentalnego
 • tworzyć własne projekty artystyczne
 • współpracować z innymi wykonawcami w różnych składach od kameralnych po orkiestrowe
 • współpracować innymi artystami i z instytucjami

Po studiach możesz:

 • żyć jako wolny artysta w każdym zakątku świata
 • wykonywać muzykę klasyczną i eksperymentalną, solową i kameralną
 • korzystać ze stypendiów twórczych, rezydentur artystycznych
 • wygrywać konkursy dla instrumentalistów i rozwijać karierę
 • pracować w instytucjach kultury
 • uczyć w szkołach wszystkich szczebli szkolnictwa artystycznego
 • wykładać na wyższej uczelni
 • uczyć i otwierać młodzież na nowoczesność, eksperymenty, odkrywanie nowych muzycznych lądów
 • wymyślać i realizować własne projekty artystyczne, performance, organizować festiwale