Edukacja Muzyczna, Rytmika, Dyrygentura Chóralna i Orkiestr Dętych


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

to kierunek pozwalający zdobyć szeroki zestaw zróżnicowanych kompetencji jakich nie dają żadne inne studia muzyczne.

Studia na tym kierunku to właściwa droga dla ambitnych, twórczych i przewidujących osób, które nie boją się ciężko pracować, żeby mieć lepszy start zawodowy.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to jeden z kierunków prowadzonych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – pierwszym wydziale muzycznym w Polsce, który uzyskał w ocenie działalności naukowej najwyższą kategorię A+ i jedynym, który uzyskał tę kategorię dwa razy z rzędu!

Program – Nowy model kształcenia nauczycieli muzyki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zajął I miejsce w rankingu uczelni polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18)

W roku 2020 kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zdobył prestiżowy certyfikat Studia z przyszłością.

Naszymi absolwentami są m.in. dyrektorzy filharmonii, dyrektor muzyczny teatru, dyrektorzy domów kultury, dyrygenci, artyści chórów zawodowych (filharmonii, oper), chórmistrzowie renomowanych zespołów, muzycy pracujący w mediach, nauczyciele, założyciele i dyrektorzy szkół muzycznych, pracownicy naukowi.