Instrumentalistyka


Drodzy Kandydaci,

z wielką nadzieją i zainteresowaniem czekaliśmy na spotkanie z Państwem w ramach Dnia Otwartego 19 marca br. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia dnia otwartego uczelni w tradycyjnej formie, władze Wydziału Instrumentalnego chcą dać szansę kandydatom na studia do spotkania i konsultacji z Pedagogami prowadzącymi klasy instrumentu głównego w formie online.
Konsultacje mogą być przeprowadzane przez pedagogów w miesiącu maju, w ustalonej przez Państwa formie i terminie za pomocą komunikatorów lub innych środków komunikacji elektronicznej.
W celu umówienia konsultacji proszę się kontaktować z wybranymi przez siebie Pedagogami drogą mailową. Adresy dostępne są w zakładce KONSULTACJE ON-LINE

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami na stronie naszej Akademii. Mogę Państwa zapewnić, że władze Wydziału Instrumentalnego dokładają wszelkich starań by proces kształcenia na kierunku instrumentalistyka  stał na jak najwyższym  poziomie. Obecnie w ramach kierunku prowadzimy 38 specjalności na studiach licencjackich i 40 na studiach magisterskich. W myśl relacji mistrz – uczeń cele artystyczne stawiane Naszym Studentom dobierane są według indywidualnych możliwości i zainteresowań. Wspiera ich wysoko wykwalifikowana kadra pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych: 31 profesorów tytularnych, 56 doktorów habilitowanych, 45 doktorów i 28 magistrów.

Zachęcam gorąco do studiowania gry na wybranym przez Państwa instrumencie na kierunku prowadzonym przez Wydział Instrumentalny. Państwa pasja i osobowość znajdą tu bardzo dobre źródła inspiracji i fachową pomoc.

Do zobaczenia w naszej Akademii Muzycznej!

dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMK
Dziekan Wydziału Instrumentalnego